Tło na formularzu

0

Jak na formularzu mogę umieścić tapetę zamiast koloru formularza??

0

dajesz image'a, ustawiasz go na "send to back", potem align na alClient i ładujesz jakiś obrazek do niego.

// ;P

0

Daj TImage na formę z właściwością align na alClient.

//znwou spóźniony - mam pecha dzisiaj

0

gdzie sie ustawaia na send to back??

0

gdzie sie ustawaia na send to back??

Kliknij prawym przyciskiem myszy na Image1 na formie i w menu kontekstowym tam masz Control->Send to back

0

Cześć :)

Nie musisz dawać TImage - wystarczy wpisać poniższe:

implementation {$R *.DFM}
var
 rys :TBitmap;
//-------------------------------------------------------------
//tu pobierasz rysunek...
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 rys:=TBitmap.Create;
 rys.LoadFromFile('obrazek.bmp');
end;
{tu rysujesz tapete dlatego w FormPaint by się odświeżała
po zmianie rozmiaru okna}
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
var
 x,y,sz,wy: LongInt;
begin
 sz:=rys.Width;
 wy:=rys.Height;
 y:=0;
 while y < Form1.Height do
  begin
   x:=0;
   while x < Form1.Width do
    begin
     Form1.Canvas.Draw(x,y,rys);
     x:=x+sz+30;
    end;
   y:=y+wy+15;
  end;
end;
//tu zwalniasz z pamięci zmienną "rys"
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 rys.Free;
end;

end.

Zapomniałem dodać że w liniach:

x:=x+sz+30; //30 to jest odstęp pomiędzy rysunkami na szerokość i możesz te 30 usunąć
y:=y+wy+15; //15 to jest odstęp pomiędzy rysunkami na wysokość i możesz te 15 usunąć

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0