Czy można uzyskać jakieś bliższe dane na temat pozycji pionowego suwaka (scrollbar) dla DBGrid w Delphi 6? Chodzi o to, że dokonuje operacji na bazie danych, następnie wczytuje na nowo dane do dbgrida i ustawiam record number na taki jaki był poprzednio. Niestety wybrany rekord w dbgridzie znajduje się na samym dole. Jeżeli wcześniej (przed operacjami) zapamiętam pozycje suwaka, to pozniej będe ją mógł odtworzyć i ustawić dbgrida tak, żeby wyglądał jak wcześniej.