problemy z IF

0

Mam taki problemik. Nie potrafie napisać prawidłowek konstrukcji

if/the/else/end 

itd. Chodzi o 3 Radio Buttony ( PasswordRadioButton, ROT13RadioButton oraz XorRadioButton) w zależności od naciśnietego mam do wyboru 3 rzeczy. Proszę spróbujcie to uporządkować !


procedure TForm1.CryptButtonClick(Sender: TObject);
var j,k:integer;  znak:char; tekst:string;
begin

    If PasswordRadioButton.Checked Then


        if Edit2.Text='' then begin Application.MessageBox('Type password','Crypter',48); exit; end;
        ZmienZnakiNaKlucze;
        k:=1;
        tekst:=Memo2.Lines.Text;
        for j:=1 to Length(tekst) do begin
        znak:= tekst[j];
        znak :=Chr((Ord(znak)+13) xor Klucz[k]);
        tekst[j]:=znak;
        if znak=#0 then begin memo1.Lines.Clear;
        Application.MessageBox('Nie można odszyfrować tym hasłem','Błąd - złe hasło',16); exit; end;
        inc(k);
        if k=length(haslo)+1 then k:=1;
        Memo1.Lines.Text:= tekst;
        end;

    If ROT13RadioButton.Checked Then

    Memo1.Text:=CoderRot13(Memo2.Text);

    If XorRadioButton.Checked Then

    ShowMessage('Xor Avaliable Only For Bosses');end;
0

moim skromnym zdaniem o jednego enda jest za dużo, najprawdopodobniej pod linijką: Memo1.Lines.Text:= tekst;

0

Nie chce mi się czytać, jakbyć pisał kulturalnie wcięcia i dawał beginy i endy w oddzielnych linijkach, to by było łatwiej. Sam byś pewnie zauważył łatwo o co biega.

0

Potwierdzam post powyżej... Ale coś Ci tu uporządkowałem:


```delphi
var j,k:integer;
  znak:char;
  tekst:string;
begin
 if PasswordRadioButton.Checked then
 if Edit2.Text='' then
 begin
  Application.MessageBox('type password','Crypter',48);
  exit;
 end;
 ZmienZnakiNaKlucze;
 k:=1;
 tekst:=Memo2.Lines.Text;
 for j:=1 to Length(tekst) do
 begin
  znak:= tekst[j];
  znak :=Chr((Ord(znak)+13) xor Klucz[k]);
  tekst[j]:=znak;
  if znak=#0 then
  begin
   memo1.Lines.Clear;
   Application.MessageBox('Nie można odszyfrować tym hasłem','Błąd - złe hasło',16); exit; end;
   inc(k);
   if k=length(haslo)+1 then k:=1;
   Memo1.Lines.Text:= tekst;
  end;
 end;
 if ROT13RadioButton.Checked then Memo1.Text:=CoderRot13(Memo2.Text);
 if XorRadioButton.Checked then ShowMessage('xor Avaliable Only for Bosses');
end;
 I na następny raz stosuj te wcięcia :-8 
0

Wstaw po if PasswordRadioButton.Checked then begin-a, a przed if ROT13RadioButton.Checked end-a i wszystko powinno być OK.

Zatem niech to wygląda jak poniżej

begin
 if PasswordRadioButton.Checked then begin
    BLABLABLA;
 end;
 if ROT13RadioButton.Checked then BLABLA2;
 if XorRadioButton.Checked then BLABLA3;
end; 

lub

begin
 if PasswordRadioButton.Checked then begin
    BLABLABLA;
 end else if ROT13RadioButton.Checked then BLABLA2
   else if XorRadioButton.Checked then BLABLA3;
end; 

ps. zanim zaczniecie poprawiać wcięcia w kodzie proszę LICZCIE chociaż ile jest beginów i endów

0

Wstaw po if PasswordRadioButton.Checked then begin-a, a przed if ROT13RadioButton.Checked end-a i wszystko powinno być OK.

Zatem niech to wygląda jak poniżej

begin
 if PasswordRadioButton.Checked then begin
    BLABLABLA;
 end;
 if ROT13RadioButton.Checked then BLABLA2;
 if XorRadioButton.Checked then BLABLA3;
end; 

lub

begin
 if PasswordRadioButton.Checked then begin
    BLABLABLA;
 end else if ROT13RadioButton.Checked then BLABLA2
   else if XorRadioButton.Checked then BLABLA3;
end; 

ps. zanim zaczniecie poprawiać wcięcia w kodzie proszę LICZCIE chociaż ile jest beginów i endów

A nie wygodniej będzie wstawić RadioGroup i zwykłym case'm testować?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1