Delphi i Excel

Odpowiedz Nowy wątek
2004-08-04 21:56

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 10 lat temu

0

Mam takie pytanie : Czy da się w delphi otworzyć pliki *.xls ?? Jeśli tak to w jaki sposób


Pozostało 580 znaków

2004-08-04 22:01

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

Jasne, ze sie da, jak zreszta kazdy inny plik.

//DOPISANE:
AssignFile()
Reset() i plik otwarty

Pozostało 580 znaków

2004-08-04 22:14

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 10 lat temu

0

Jasne, ze sie da, jak zreszta kazdy inny plik.

Jeśli tak to w jaki sposób


Pozostało 580 znaków

Ja
2004-08-04 22:40
Ja
0

jasne AssignFile potem Reset i Read a na końcu CloseFile i masz odczytany plik XLS :D tylko teraz trzeba to tylko odpowiednio w programie ustawić żeby dobrze to poustawiał na formie. spytaj sie najlepiej tych z microsoftu jak to oni tam zrobili, najlepiej poproś o kody źródłowe.

a tak na serio, to nie mam pojęcia jak. na pewno nie odczytasz tak jak być powinno tj. z wykresami, grafikami, uzupełnionymi formułami (chociaż) ,ale podstawowe komórki tak jak jest to np w NC z '94 roku to nie powinno być zbyt trudne. do tego na pewno gdzieś jest jakiś komponent.

Pozostało 580 znaków

2004-08-04 23:31

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 2 dni temu

0

http://sc.openoffice.org/excelfileformat.pdf

google (prawie) z rana jak smietana.

(ŁF chyba kiedys rzucal podobnym linkiem i bylo w htmlu.)

Pozostało 580 znaków

2004-08-04 23:51

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 4 dni temu

0

3maj. I niech nikt więcej o to nie pyta. Niech ktoś to umieści w FAQ, czy gdzieś.

Kontrolowanie Excela

uses 
 ComObj; 

var 
 ExcelApp: OleVariant; 

implementation 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
const 
 // SheetType 
 xlChart = -4109; 
 xlWorksheet = -4167; 
 // WBATemplate 
 xlWBATWorksheet = -4167; 
 xlWBATChart = -4109; 
 // Page Setup 
 xlPortrait = 1; 
 xlLandscape = 2; 
 xlPaperA4 = 9; 
 // Format Cells 
 xlBottom = -4107; 
 xlLeft = -4131; 
 xlRight = -4152; 
 xlTop = -4160; 
 // Text Alignment 
 xlHAlignCenter = -4108; 
 xlVAlignCenter = -4108; 
 // Cell Borders 
 xlThick = 4; 
 xlThin = 2; 
var 
 ColumnRange: OleVariant; 

 // Function to get the number of Rows in a Certain column 

 function GetLastLine(AColumn: Integer): Integer; 
 const 
  xlUp = 3; 
 begin 
  Result := ExcelApp.Range[Char(96 + AColumn) + IntToStr(65536)].end[xlUp].Rows.Row; 
 end; 

begin 
 { Start Excel } 

 // By using GetActiveOleObject, you use an instance of Word that's already running, 
 // if there is one. 
 try 
  ExcelApp := GetActiveOleObject('Excel.Application'); 
 except 
  try 
   // If no instance of Word is running, try to Create a new Excel Object 
   ExcelApp := CreateOleObject('Excel.Application'); 
  except 
   ShowMessage('Cannot start Excel/Excel not installed ?'); 
   Exit; 
  end; 
 end; 

 // Dodanie nowego arkusza
 ExcelApp.Workbooks.Add(xlWBatWorkSheet); 

 // Otwarcie arkusza
 ExcelApp.Workbooks.Open('c:\YourFileName.xls'); 

 // Zmiana nazwy aktywnej zakładki
 ExcelApp.ActiveSheet.Name := 'This is Sheet 1'; 

 // Zmiana nazwy
 ExcelApp.Workbooks[1].WorkSheets[1].Name := 'This is Sheet 1'; 

 // Wpisywanie tekstu w niektóre komórki
 ExcelApp.Cells[1, 1].Value := 'SwissDelphiCenter.ch'; 
 ExcelApp.Cells[2, 1].Value := 'http://www.swissdelphicenter.ch'; 
 ExcelApp.Cells[3, 1].Value := FormatDateTime('dd-mmm-yyyy', Now); 

 // Setting a row of data with one call 
 ExcelApp.Range['A2', 'D2'].Value := VarArrayOf([1, 10, 100, 1000]); 

 // Wpisywanie formuły
 ExcelApp.Range['A11', 'A11'].Formula := '=Sum(A1:A10)'; 

 // Zmiana wyrównania tekstu w komórce
 ExcelApp.Cells[2, 1].HorizontalAlignment := xlright; 

 // Zmiana szerokości kolumny
 ColumnRange := ExcelApp.Workbooks[1].WorkSheets[1].Columns; 
 ColumnRange.Columns[1].ColumnWidth := 20; 
 ColumnRange.Columns[2].ColumnWidth := 40; 

 // Zmiana wysokości rzędu
 ExcelApp.Rows[1].RowHeight := 15.75; 

 // Merge cells, Zellen verbinden: 
 ExcelApp.Range['B3:D3'].Mergecells := True; 

 // Apply borders to cells, Zellen umrahmen: 
 ExcelApp.Range['A14:M14'].Borders.Weight := xlThick; // Think line/ Dicke Linie 
 ExcelApp.Range['A14:M14'].Borders.Weight := xlThin; // Thin line Dünne Linie 

 // Ustawianie stylu czcionki w komórce
 ExcelApp.Range['B16:M26'].Font.Bold := True; 

 // ustawianie wielkości czcionki w komórce
 ExcelApp.Range['B16:M26'].Font.Size := 12;

 //right-aligned Text, rechtsbündige Textausrichtung 
 ExcelApp.Cells[9, 6].HorizontalAlignment := xlright; 

 // horizontal-aligned text, horizontale Zentrierung 
 ExcelApp.Range['B14:M26'].HorizontalAlignment := xlHAlignCenter; 

 // left-aligned Text, vertikale Zentrierung 
 ExcelApp.Range['B14:M26'].VerticallyAlignment := xlVAlignCenter; 

 { Page Setup } 

 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.Orientation := xlLandscape; 

 // Left, Right Margin (Seitenränder) 
 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.LeftMargin := 35; 
 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.RightMargin := -15; 

 // Set Footer Margin 
 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.FooterMargin := ExcelApp.InchesToPoints(0); 

 // Fit to X page(s) wide by Y tall 
 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.FitToPagesWide := 1; // Y 
 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.FitToPagesTall := 3; // Y 

 // Zoom 
 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.Zoom := 95; 

 // Set Paper Size: 
 ExcelApp.PageSetup.PaperSize := xlPaperA4; 

 // Show/Hide Gridlines: 
 ExcelApp.ActiveWindow.DisplayGridlines := False; 

 // Set Black & White 
 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.BlackAndWhite := False; 

 // footers 
 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.RightFooter := 'Right Footer / Rechte Fußzeile'; 
 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter := 'Left Footer / Linke Fußzeile'; 

 // Show Excel Version: 
 ShowMessage(Format('Excel Version %s: ', [ExcelApp.Version])); 

 // Show Excel: 
 ExcelApp.Visible := True; 

 // Save the Workbook 
 ExcelApp.SaveAs('c:\filename.xls'); 

 // Save the active Workbook: 
 ExcelApp.ActiveWorkBook.SaveAs('c:\filename.xls'); 

end; 

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 
begin 
 // Quit Excel 
 if not VarIsEmpty(ExcelApp) then 
 begin 
  ExcelApp.DisplayAlerts := False; // Discard unsaved files.... 
  ExcelApp.Quit; 
 end; 
end; 

Pozostało 580 znaków

2004-08-05 11:56

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 10 lat temu

0

Juhas i roSZi [browar] dzięki :D


Pozostało 580 znaków

2004-08-05 12:59

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 8 lat temu

0

jak do Tlistbox wczytac jedna wybrana kolumne z excela, nie uzywajac petli ?

matras.Items:=tstrings(Excelsheet.Range['B16']); - cos mi nie wychodzi z tym...


Pozostało 580 znaków

Pele2
2009-12-11 14:54
Pele2
0

ExcelApp.Range[Char(96 + 1) + IntToStr(65536)].end[xlUp].Rows.Row;

To działa ale tylko dla kolumn z przedziuału A-Z, Przy próbie odczytu kolumny np AA wywala błąd.

Pozostało 580 znaków

2009-12-12 00:35

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 5 dni temu

0

Wydaje mi się że w Delphi 7 E powinien być komponent obsługujący pliki exela, ale mogę się mylić...

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0