[problem]SpinEdit

0

Mam na formie SpinEdit1. Jak zrobić, żeby przy klikaniu na górną strzałkę (zwiększanie wartości) zamiast pokazywać się po <ort>kolei </ort>1, 2, 3,..10, 11 ukazywały się liczby 01, 02, 03.. 10, 11.

0

mozesz tak:

function Uzup0 (N : Word) : String;
var
  StrPom : String;
begin
  Str (N : 2, StrPom);
  if StrPom[1] = ' ' then StrPom[1] := '0';
  Uzup0 := StrPom;
end;

albo po prostu sprawdzaj w warunku:

if i<10 then s:='0'+inttostr(i) else s:=inttostr(i);

(zmieniasz integer na stringa)

0
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  SpinEdit1.Text:='00';
end;

procedure TForm1.SpinEdit1Change(Sender: TObject);
begin
  if SpinEdit1.Value in [0..9] then
    SpinEdit1.text:='0'+inttostr(SpinEdit1.Value);
end;
</delphi>
0

Dzięki wszystkim. Działa ;) [browar]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1