wielkość tablic dynamicznych

0

Jak ustawić wielkośc tablicy dynamicznej, aby numerownie zaczęło się od od 1 a nie od 0.

0

Nie widzę problemu w tym że indeks pierszego elementu będzie 0 a nie 1
Np:

var
  tab:array of Integer;
  i,a,b:Integer;
begin
  i:=0;
  while jakis_warunek do
  begin
   i:=i+1;
   SetLength(tab,i);
   tab[i-1]:=jakas_wartosc;
  end;
  ..............
  a:=20;
  b:=30;
  for i:=0 to High(tab) do
  begin
   if tab[i]=a then
   begin
     tab[i]:=b;
     Break;
   end;
  end;
end.
0

Numeracja tablicy dynamicznej zawsze zaczyna sie od zera.

Jezeli masz np 10 elementow, ustaw tablice na 11, a pierwszy element pozostaw pusty

Const LiczElem = 10;

Var Tablica: Array Of String;
I: Byte;

Begin
SetLength(Tablica, LiczElem + 1);
Tablica[0] := '';
For I := 1 To (LiczElem) Do
Tablica[1] := Wartosc
End

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1