Jak rozwiązać adres z DNS?

0

Mam adres internetowy -> chcę IP tego adresu.

Tak przy okazji: jak w Delphi sprawdzić jaki mam adres, który otrzymałem dynamicznie (dial-up, neostrada, itd.)

0

Hej ;)

Akurat mam te kodziki w swoim niezbędniku
(oczywiście nie są moje sorki dla autora)

uses
WinSock, //...itd

//Funkcja która podaje adres IP na podstawie wpisanego DNSa...
FUNCTION GetIP_z_DNS(DNSaddr:String):String;
 type pu_long = ^u_long;
var
 WSAData :TWSAData;
 HostEnt :PHostEnt;
 InAddr :TInAddr;
Begin
 //wywołanie biblioteki WinSock...
 if WSAStartup($101, WSAData)<>0 then Result:='Wystąpił błąd...'
 else
 begin
  HostEnt:= GetHostByName(DNSaddr);
  InAddr.S_addr:= u_long(pu_long(HostEnt^.h_addr_list^)^);
  Result:= inet_ntoa(InAddr);
  WSACleanup; //zwolnienie biblioteki WinSock
 end;
End;

// i odwrotnie...

//Funkcja pobierająca adres IP , oraz zwracająca nam Adres DNS
FUNCTION GetDNS_z_IP(IPaddr:String):String;
var
 WSAData  :TWSAData;
 SockAddrIn :TSockAddrIn;
 HostEnt  :PHostEnt;
Begin
 //wywołanie biblioteki WinSock...
 if WSAStartup($101, WSAData)<>0 then Result:='Wystąpił błąd...'
 else
 begin
  WSAStartup($101, WSAData); //wywołanie biblioteki WinSock
  SockAddrIn.sin_addr.s_addr:= inet_addr(PChar(IPaddr));
  HostEnt:= gethostbyaddr(@SockAddrIn.sin_addr.S_addr, 4, AF_INET);
  if HostEnt<>nil then result:=StrPas(Hostent^.h_name)
   else result:='';
  WSACleanup; //zwolnienie biblioteki WinSock
 end;
End;

// i to dokładam :)

//Funkcja pobiera IP z nazwy sieciowej
FUNCTION GetIPAddress(NetworkName :TString) :TString;
var
 error  :DWORD;
 host  :PHostEnt;
 data  :TWSAData;
 address :In_Addr;
Begin
 error:= WSAStartup(MakeWord(1, 1), data);
 if error = 0 then
 begin
  host:= GetHostByName(PChar(NetworkName));
  error:= GetLastError();
  if error = 0 then
  begin
   address:= PInAddr(host^.h_addr_list^)^;
   Result:= Inet_ntoa(Address);
 end else begin
  Result:='Unknown';
 end;
 end else begin
 Result:='Error';
 end;
 WSACleanup();
End; 

Chyba starczy ;)

A mój problem :(
http://4programmers.net/Forum/viewtopic.php?id=52076

ehhh...

0

TString ? :-)

0

Cześć :)

haha nawet nie zauważyłem tego TString :)
Miałem pod ręką te kody i je tu wrzuciłem ..pisałem że nie są moje

 • zbieram czasami co ciekawego do mojego FAQ i nie zdąże tego
  sprawdzić stąd ta zmyła :)

poniżej poprawne pobranie IP :

//Pobranie adresu IP
FUNCTION TForm1.GetIP:String;
var
 WSAData :TWSAData;
 name  :array[0..MAX_PATH] of char;
 hostEnt :PHostEnt;
Begin
 Result:= '';
 if WSAStartup($0101, WSAData) = 0 then
  try
   GetHostName(@name, MAX_PATH);
   hostEnt:= GetHostByName(@name);
   Result:= Inet_ntoa(PInAddr(hostEnt^.h_addr_list^)^);
   finally
   WSACleanup; 
  end;
End; 

A co z moim problemikiem ? mógłbyś zerknąć Drajwerek ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0