Zastosowanie zmian przy zmianie tła pulpitu

0

Witam
Zrobiłem zmiane tła pulpitu, ktore są zapisane lecz nie natychmiastowo. Plik jaki ma być ustawiony jako tło jest podany odpowiednio lecz nie zmienia się tło pulpitu. Tło zmieni się dopiero po zastosowaniu zmian w opcjach ekranu. Oto kod.

var
Reg : TRegistry;
sciezka : String;
begin
Reg := TRegistry.Create;
Reg.OpenKey('Control Panel\Desktop',false);
Label1.Caption :='Poprzednia tapeta: ' + Reg.ReadString('ConvertedWallpaper');
if open.Execute then
begin
sciezka := open.FileName;
Reg.WriteString('ConvertedWallpaper',sciezka);
end;
Label2.Caption := 'Aktualna tapeta: ' + Reg.ReadString('ConvertedWallpaper');

Jaki kod wpisać aby zmiany się dokonały?

0

Do zmiany tapety jest kodzik ale działa tylko na BMP.

SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER,0,'NAZWAPLIKU.BMP',
SPIF_UPDATEINIFILE or SPIF_SENDWININICHANGE);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0