Jak obsluzyc multiselect w Tlistview ?

0

Jak zrobic by z jednej llisty1 typu Tlistview przeniesc kilka zaznaczonych elementow do drugiej listy2 typu tlistview ???? Jednym slowem jak obsluzyc te multiselect ??? Trzeba to zrobic w jakiejs petli ???

0
for i:= 0 to ListView1.SelCount-1 do
Begin
  //jakieś instrukcje np. Listview.Items[i].
end;
0

nie jestem pewien, ale TListView.Selected może sprawdź?

0

F1 !!!!!!

Przykład z hepa pod ListView.GetNextItem

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var
  Item: TListItem;
begin
  Item := ListView1.Selected;
  while Item <> nil do
  begin
    ListBox1.Items.Add(Item.Caption);
    Item := ListView1.GetNextItem(Item, sdAll, [isSelected]);
  end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1