mam problem jak zwykle, tym raziem pilnie

che zorbic ze po nacisnieciu buttona w nowym oknie zmnieniala sie pozycja w tabeli na wybrane pozycje z poprzedniego okna
mam takie cos nie działa:

procedure TOsoby_view.Button5Click(Sender: TObject);
begin
Data.qrPacjenciView.RecNo:=Data.qrPacjenci.CurRec;
new_badanie.ShowModal;
end;

z gory dzieki