Pobieranie adresu z IE a XP?

0

Czemu mi nie działa ta funkcja w Win XP a działa w 98?

Function GetText(WindowHandle: hwnd):string;
var
 txtLength : integer;
 buffer: string;
begin
 TxtLength := SendMessage(WindowHandle, WM_GETTEXTLENGTH, 0, 0);
 txtlength := txtlength + 1;
 setlength (buffer, txtlength);
 sendmessage (WindowHandle,wm_gettext, txtlength, longint(@buffer[1]));
 result := buffer;
end;

function GetURL:string;
var
 ie,toolbar,combo,
 comboboxex,edit,
 worker,toolbarwindow:hwnd;
begin
 ie := FindWindow(pchar('IEFrame'),nil);
 worker := FindWindowEx(ie,0,'WorkerA',nil);
 toolbar := FindWindowEx(worker,0,'rebarwindow32',nil);
 comboboxex := FindWindowEx(toolbar, 0, 'comboboxex32', nil);
 combo := FindWindowEx(comboboxex,0,'ComboBox',nil);
 edit := FindWindowEx(combo,0,'Edit',nil);
 toolbarwindow := FindWindowEx(comboboxex, 0, 'toolbarwindow32', nil);

 result := GetText(edit);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 shomessage(GetURL);
end;

Co zrobić żeby to zadziałało w XP tak samo jak działa w 98?

0

ort! sie polaczyc z ie przez DDE

0

Nom ale ja chcę to naprawić a nie odwoływać się do DDE.

0

zamiast WorkerA dajesz WorkerW, bo xp jest W, nie A. i tyle! z reszta było już na forum

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1