Zamiana tekstu w przeglądarce

0

:-) Czy jest mozliwosć, aby taki kawałek kodu

var
  H : HWND;
  Text : string;
begin
  H := WindowFromPoint(Mouse.CursorPos);  //Uchwyt okna
  Text := '[email protected]';  //Tekst który ma być wpisany do danego okna

  SendMessage(H,WM_SetText,0,LongInt(Text));

lub za pomocą tego:

//najpierw
FindWindow() //Pobierasz uchwyt okna rodzica
FindWindowEX();  //A następnie uchwyt okien Child aż dojdziesz do właściwego okna do którego wysyłasz już znany ci komunikat. 

można byłoby zmodyfikować i zastosować do np. uruchomionej strony www w przeglądarce ?? Chodzi mi o np. pola tekstowe a nie tytuł z przeglądarki

[angel] pozdro

0

w FAQ masz jak pobrac adres z przegladarki
sadze ze da sie ten proces odwrocic

0

chodzi ci o ten faq:

http://4programmers.net/view_faq.php?id=180

zamieniłem ten kod, co mi go dałeś. Odczytuje i zamienia nazwy ale elementów programu (dolny pasek, tytuł, adres). Lecz nie zmienia i nie odczytuje elementów typu pole tekstowe z html.

function SetText(WindowHandle: hwnd):string;
var
 txtLength : integer;
 buffer: string;
 text : string;
 begin
TxtLength := SendMessage(WindowFromPoint(Mouse.CursorPos), WM_GETTEXTLENGTH, 0, 0);
txtlength := txtlength + 1;
setlength(buffer, txtlength);
text := 'heroman';
sendmessage (WindowHandle,wm_gettext, txtlength, longint(@buffer[1]));
SendMessage(WindowFromPoint(Mouse.CursorPos),WM_SetText,0,LongInt(text));
result := buffer;
end;

function setURL:string;
var
 ie,toolbar,combo,
 comboboxex,edit,
 worker,toolbarwindow:hwnd;
begin
 ie := FindWindow(pchar('IEFrame'),nil);
 worker := FindWindowEx(ie,0,'WorkerA',nil);
 toolbar := FindWindowEx(worker,0,'rebarwindow32',nil);
 comboboxex := FindWindowEx(toolbar, 0, 'comboboxex32', nil);
 combo := FindWindowEx(comboboxex,0,'ComboBox',nil);
 edit := FindWindowEx(combo,0,'Edit',nil);
 toolbarwindow := FindWindowEx(comboboxex, 0, 'toolbarwindow32', nil);
 result := setText(WindowFromPoint(Mouse.CursorPos));
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage(setURL);
end;
0

Proponuje takie cos

Wyrwane z programu wiec moze tak od razu nie dzialac ale zasada na pewno jest dobra

 Function GetItem(Form,Element :String) :IHTMLElement;
 var WebDoc : IHTMLDocument2;
   pDispatch : IDISPATCH;
   FormCollection : IHTMLElementCollection;
   FormElement : IHTMLFormElement;
   FormItem : IHTMLElement;
 Begin
 // Get the document contained in the WebBrowser
 OleCheck(Form1.wb.Document.QueryInterface(IID_IHTMLDocument2,WebDoc));
 // Get all the forms in the document as there can be more than one
 FormCollection := WebDoc.Get_forms;
 // Get a pointer to the first form in the collection of forms
 pDispatch := FormCollection.item(Form, 0);
 // Make sure it supports the correct interface
 OleCheck(pDispatch.QueryInterface(IID_IHTMLFormElement, FormElement));
 // Get a pointer the desired element of the form
 // In this case it is as text box called 'address1'
 pDispatch := FormElement.item(Element, 0);
 // Make sure it supports the required interface
 OleCheck(pDispatch.QueryInterface(IID_IHTMLElement, FormItem));
 //
 Result:=FormItem;
 end;

 Procedure SetCombo(Form,Element :String; Val :Integer);
 var SelectElement :IHTMLSelectElement;
 Begin
 // Make sure its a input element, and it supports the required
 if GetItem(Form,Element).QueryInterface(IID_IHTMLSelectElement, SelectElement) = 0 then
  begin
   // Final check to make sure its a text box and then set the valueof it
   SelectElement.selectedIndex:=Val;
  end;
 End;

 Procedure FillForm(Form,Element,Val :String);
 var InputElement : IHTMLInputElement;
 Begin
 // Make sure its a input element, and it supports the required
 if GetItem(Form,Element).QueryInterface(IID_IHTMLInputElement, InputElement) = 0 then
  begin
   // Final check to make sure its a text box and then set the valueof it
   InputElement.Set_value(Val);
  end;
 End;

 Procedure Submit(Form,Element :String);
 var WebDoc : IHTMLDocument2;
   pDispatch : IDISPATCH;
   FormCollection : IHTMLElementCollection;
   FormElement : IHTMLFormElement;
   FormItem : IHTMLElement;
   InputElement : IHTMLInputElement;
 Begin
 // Get the document contained in the WebBrowser
 OleCheck(Form1.wb.Document.QueryInterface(IID_IHTMLDocument2,WebDoc));
 // Get all the forms in the document as there can be more than one
 FormCollection := WebDoc.Get_forms;
 // Get a pointer to the first form in the collection of forms
 pDispatch := FormCollection.item(Form, 0);
 // Make sure it supports the correct interface
 OleCheck(pDispatch.QueryInterface(IID_IHTMLFormElement, FormElement));
 // In this case it is as text box called 'address1'
 pDispatch := FormElement.item(Element, 0);
 // Make sure it supports the required interface
 OleCheck(pDispatch.QueryInterface(IID_IHTMLElement, FormItem));
 //
 FormItem.click;
 End;

 Procedure WaitFor;
 Begin
 While Form1.wb.Busy do
  Begin
  Sleep(10);
  Application.ProcessMessages;
  End;
 End;
0
 1. Jak użyc w/w kodu ??

IHTMLElement --> Project --> Import Type Libray --> Microsoft HTML Object Libray --> Install

pozdro :-|

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1