Mam pytanie związane ze wspomnianymi komponentami. Czy przy wykorzystanie podstawowych właściwości dbExpress lub ZEOSa, są jakieś różnice w ich możliwościach? (tabele, query, monitor)

Nie zauważyłem właściwości RequestLive w dbExpress, czy wobec tego rekordy odczytane przy użyciu Query (zwłaszcza kiedy występuje warunek WHERE) będą mogły być edytowane?

Wydaje mi się że wykorzystanie dbExpress jest korzystniejsze niż ZEOS.