jak stworzyć polygonregion?

0

jak stworzyć polygonregion z punktami jako zmienne

procedure romb;
var
Bitmap: TBitmap;
const
Points : array[0..3] of TPoint =((X:10;Y:10), (X:20; Y:10), (X:30; Y:30), (X:20; Y:40)); // współrzędne punktów
begin

Bitmap := TBitmap.Create;
Bitmap.LoadFromFile('C:\dab1.BMP'); // zładuj obraz
// zdefiniuj region....
SelectClipRgn(Form1.Image1.Canvas.Handle, CreatePolygonRgn(Points, 4, ALTERNATE));
Form1.Image1.Canvas.Draw(0, 0, Bitmap); // wyswietl region w punkcie 0, 0
Bitmap.Free; // zwolnij pamiec

taki kod pozwala na stworzenie regionu ale punkty musza być wcześniej ustalone

0
procedure romb;
var
 Bitmap: TBitmap;
 const
 Points : array of TPoint;
begin
 SetLength(Points, 5);
 for i := 0 to 4 do
  Points[i] := Point(Random(100), Random(100));

 Bitmap := TBitmap.Create;
 Bitmap.LoadFromFile('C:\dab1.BMP'); // zładuj obraz
// zdefiniuj region....
 SelectClipRgn(Form1.Image1.Canvas.Handle, CreatePolygonRgn(Points, 4, ALTERNATE));
 Form1.Image1.Canvas.Draw(0, 0, Bitmap); // wyswietl region w punkcie 0, 0
 Bitmap.Free; // zwolnij pamiec

Niestety nie mam mozliwosci sprawdzenia, bo aktualnie Delphi nie mam, ale wedlug msdn trzeba wskaznik przekazac na tablice, wiec powinno pojsc, odkad tablica dynamiczna jest wskaznikiem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0