Napisałem biblioteczna minibazędanych w Accesie. Na etapie tworzenia aliasu w BDE Administrator wybieram tylko sterownik Microsoft Access Drive i ścieżkę do bazy. Przy próbie połączenia w Delphi pyta o użytkownika i hasło. Klikam OK i pojawia się komunikat 'invalid configuration'. Z bazą się połączyć nie mogę.