TColorBox po Polsku

Odpowiedz Nowy wątek
2003-11-06 17:57

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 5 dni temu

Lokalizacja: Rzeszów

0

Co zrobic zeby w komponencie TColorBox kolory były wypisane po Polsku(czy w ogóle da sie tak zrobić)?

Pozostało 580 znaków

2003-11-06 17:58

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

Da się, trzeba tylko przerobić cały komponent TColorBox - spytaj Szymka, on chyba zrobił takie coś.


Pozostało 580 znaków

2003-11-06 18:16

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 5 dni temu

Lokalizacja: Rzeszów

0

A czy bez grzebania w komponencie da sie usunac napisy i pozostawic tylko kwadraciki z kolorami?

Pozostało 580 znaków

2003-11-06 22:43

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Przerób sobie to na combobox:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  ListBox1: TListBox;
  procedure ListBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer;
   Rect: TRect; State: TOwnerDrawState);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.ListBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer;
 Rect: TRect; State: TOwnerDrawState);
 type
{ Rekord zawiera pozycje kolru i nazwy tego koloru } 
TColorRec = packed record
Color : TColor; 
Des : String[15];
end; 

{ Tablica kolorow } 
const ColorTab : array[0..6] of TColorRec = 
( 
(Color: clBlack; Des: 'Czarny'), 
(Color: clBlue; Des: 'Niebieski'), 
(Color: clGreen; Des: 'Zielony'), 
(Color: clRed; Des: 'Czerwony'), 
(Color: clYellow; Des: 'Źółty'), 
(Color: clGray; Des: 'Szary'),
(Color: clWhite; Des: 'Biały')
);
 begin
with Listbox1.Canvas do
begin 
FillRect(Rect); 
Brush.Style := bsSolid; // styl - jednolity 
Brush.Color := ColorTab[Index].Color; // kolor z tablicy 
Rectangle(Rect.Left + 2, Rect.Top + 2, Rect.Left + 32, Rect.Bottom - 2); 
Brush.Style := bsClear; // tło na przezroczyste
TextOut(Rect.Left + 40, Rect.Top + 2, ColorTab[Index].Des); // pisz tekst
end; 
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
I : Integer;
type
{ Rekord zawiera pozycje kolru i nazwy tego koloru } 
TColorRec = packed record
Color : TColor; 
Des : String[15];
end; 

{ Tablica kolorow } 
const ColorTab : array[0..6] of TColorRec = 
( 
(Color: clBlack; Des: 'Czarny'), 
(Color: clBlue; Des: 'Niebieski'), 
(Color: clGreen; Des: 'Zielony'), 
(Color: clRed; Des: 'Czerwony'), 
(Color: clYellow; Des: 'Źółty'), 
(Color: clGray; Des: 'Szary'),
(Color: clWhite; Des: 'Biały')
);
begin
{ wypelnij pola danymi } 
for I := Low(ColorTab) to High(ColorTab) do
Listbox1.Items.Add(ColorTab[i].Des);
end;

end.

ten kodzik znalazłem na 4programmers.net gdzieś żeby nie było.

Pozostało 580 znaków

2003-11-07 16:25

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 8 lat temu

0

Ja po prostu zrobiłem własny komponent do tego.


Szymek

<span style="color: blue">"Nie twierdzę, że kobiety są głupie,
zostały stworzone na podobieństwo mężczyzn...
"</span> - George Eliot<span style="color: green">

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0