StringGrid

0

Czy jest możliwe jakiekolwiek wyrównywanie tekstu w komórkach StringGrid (np wyśrodkowanie) i jeśli tak, to jak to zrealizować (StringGrid nie ma właściwości Alignment) ??

z góry dziękuję za wszelką pomoc

0

w zdarzeniu OnDrawCell (przyklad na wysrodkowanie):

[code]var S: String;
drawrect: TRect;
begin
StringGrid1.Canvas.FillRect(Rect);
S:=Stringgrid1.Cells[ACol, ARow];
drawrect:=rect;
drawrect.Left:=drawrect.Left+2;
drawrect.Top:=drawrect.Top+2;
DrawText(StringGrid1.Canvas.Handle, Pchar(S), Length(S), drawrect, dt_calcrect or dt_left);
if ACol=2 then
drawrect.Right:=rect.right;
Stringgrid1.Canvas.FillRect(drawrect);
DrawText(Stringgrid1.Canvas.Handle, Pchar(S), Length(S), drawrect, dt_center);
end;[/code]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1