Jak wyświetlić kilka bitmap obok siebie

0

Jak wyświetlić kilka bitmap na jedym komponencie image tak abym mógł wybrać miejdce w chcę ustawić te bitmapy(jak wyświetlić kilka bitmap obok siebie)?

0

Poczytaj o Canvas, a konkretnie o [code]CopyRect [/code] i podobnych

0

Cześć :-)
Coś mi na noc lepiej główka pracuje więc gratisowo skleciłem
ten kodzik (sprawdzałem)


var
 kl :Integer;

Procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 tmpImage :TImage; //tymczasowa zmienna komponentu TImage
Begin
 tmpImage:=TImage.Create(nil); //kreuje tymczasową zmienną 
 tmpImage.AutoSize:=true;  //ustawia opcję dopasowania rozmiaru ...
                     //...do obrazka
 try
  tmpImage.Picture.LoadFromFile('1.bmp'); //wczytuje obrazek z pliku 
 except
  tmpImage.Free; //zwalnia tymczasową zmienną
  Exit;
 end;
 //tu rysujesz bitmapkę w konkretnej pozycji...
 Image1.Canvas.Draw(kl,0,tmpImage.Picture.Graphic);
 kl:=kl+ tmpImage.Width; //dodanie pozycji o szerokość bitmapki
 tmpImage.Free;     //zwalnia tymczasową zmienną
End;
{
PS. Nie zapomnij o rozmiarze TImage1 umieszczonym na formie.
Albo od razu zrób go wielgachnym :-)
albo powiększaj go wraz z zawartością przybywających bitmapek
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1