listview

0

Moze ktos mi pomoze i napisze w jaki sposob wydrukowac zawartosc listview

0

Hm...to nie jest taka prosta sprawa..Pokombinowałem trochę i coś skrobnołem w tym głupim delphi ale głowy nie dam że zadziała.Sory, ale sprawdzić nie mogę ponieważ skończył mi się tusz w drukarce i stoi w szafie ;).Ale według wszelkich obliczeń powinno działać.Oto kodzik:

var
b: TBitmap;
r :TRect;
begin
r := Rect (Listview.Left,Listview.Top,Screen.Width-Listview.Left-Listview.Width,Screen.Height-Listview.Top-Listview.Height);
b:= TBitmap.Create;
Listview.Canvas.Brushcopy (r,b,r,clWhite);
var b: tbitmap;
r :trect;
begin
r := Rect(list.Left,list.Top,screen.Width-list.Left-list.Width,screen.Height-list.Top-list.Height);
b:= tbitmap.Create;
list.Canvas.brushcopy (r,b,r,clWhite);
Drawimage(Listview.Canvas,r,b);
PrintImage(Image: TImage;40); 
//wcześniej deklarujesz procedury Draw i Print image:
uses 
 printers; 

procedure DrawImage(Canvas: TCanvas; DestRect: TRect; ABitmap: TBitmap); 
var 
 Header, Bits: Pointer; 
 HeaderSize: DWORD; 
 BitsSize: DWORD; 
begin 
 GetDIBSizes(ABitmap.Handle, HeaderSize, BitsSize); 
 Header := AllocMem(HeaderSize); 
 Bits := AllocMem(BitsSize); 
 try 
  GetDIB(ABitmap.Handle, ABitmap.Palette, Header^, Bits^); 
  StretchDIBits(Canvas.Handle, DestRect.Left, DestRect.Top, 
   DestRect.Right, DestRect.Bottom, 
   0, 0, ABitmap.Width, ABitmap.Height, Bits, TBitmapInfo(Header^), 
   DIB_RGB_COLORS, SRCCOPY); 
 finally 
  FreeMem(Header, HeaderSize); 
  FreeMem(Bits, BitsSize); 
 end; 
end; 

procedure PrintImage(Image: TImage; ZoomPercent: Integer); 
//jeśli ZoomPercent = 100, obraz zostanie wydrukowany na całej powierzchni strony 
var 
 relHeight, relWidth: integer; 
begin 
 Screen.Cursor := crHourglass; //ustawienie kursora na klepsydrę 
 Printer.BeginDoc; 
 with Image.Picture.Bitmap do 
 begin 
  if ((Width / Height) > (Printer.PageWidth / Printer.PageHeight)) then 
  begin 
   // rozciągniecie obrazka do szerokości strony drukarki 
   relWidth := Printer.PageWidth; 
   relHeight := MulDiv(Height, Printer.PageWidth, Width); 
  end 
  else 
  begin 
   // rozciagniecie obrazka do wysokosci strony drukarki 
   relWidth := MulDiv(Width, Printer.PageHeight, Height); 
   relHeight := Printer.PageHeight; 
  end; 
  relWidth := Round(relWidth * ZoomPercent / 100); 
  relHeight := Round(relHeight * ZoomPercent / 100); 
  DrawImage(Printer.Canvas, Rect(0, 0, relWidth, relHeight), Image.Picture.Bitmap); 
 end; 
 Printer.EndDoc; 
 Screen.cursor := crDefault; 
end; 
//możesz popróbować też z:
procedure PrintBitmap(Canvas: TCanvas; DestRect: TRect; Bitmap: TBitmap); 
var 
 BitmapHeader: pBitmapInfo; 
 BitmapImage: Pointer; 
 HeaderSize: DWORD; 
 ImageSize: DWORD; 
begin 
 GetDIBSizes(Bitmap.Handle, HeaderSize, ImageSize); 
 GetMem(BitmapHeader, HeaderSize); 
 GetMem(BitmapImage, ImageSize); 
 try 
  GetDIB(Bitmap.Handle, Bitmap.Palette, BitmapHeader^, BitmapImage^); 
  StretchDIBits(Canvas.Handle, 
   DestRect.Left, DestRect.Top, 
   DestRect.Right - DestRect.Left, 
   DestRect.Bottom - DestRect.Top, 
   0, 0,             
   Bitmap.Width, Bitmap.Height,  
   BitmapImage, 
   TBitmapInfo(BitmapHeader^), 
   DIB_RGB_COLORS, 
   SRCCOPY) 
 finally 
  FreeMem(BitmapHeader); 
  FreeMem(BitmapImage) 
 end 
end {PrintBitmap}; 

Uczciwie przyznaję że drukowanie bitmapy bazowałem na artykule z tego seriwsu, tak więc w razie nie jakichś problemów możesz weść na:
http://4programmers.net/view.html?id=276
Jak by coś nie działało to napisz to pokompinujemy...:).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1