TReeView i itemy

0

Kurcze może ktoś mi wyjaśnić jak dodać itemy i subitemy podczas działania programu do komponentu TreeView.

A i jeszcze jedno jak sprawdzić czy dany item już nie istnieje w TreeView. Please o odpowiedź :-)

0

Cześć - Tak pobierznie zebrałem to co Ci może być przydatne.
Dałeś takie pytanie że nie wiem czy od podstaw Ci wyjaśniać czy tylko
podać same instrukcje na tworzenie '...itemów"

Cyt:
"Objekt "TreeView" połączony jest z objektem "TTreeNodes" który zawiera wszelkie operacje związane z edycją , więc można stworzyć własny objekt pochodny od "TreeNodes" i bezpośrednio z niego pobierać lub edytować wpisy.... '' itd...
VAR
TreeNode :TTreeNode;

{------------------------ Tworzenie nowej grupy -----------------------------}
PROCEDURE TForm1.mNowaGrupaClick(Sender: TObject);
Begin
TreeNode:= TreeView1.Items.AddChild(nil, 'tytuł grupy');
TreeNode.Selected:= true;
TreeNode:= nil;
TreeNode.Free;
End;
{---------------------- Dodanie nowego rozdziału ---------------------------}
PROCEDURE TForm1.NowyRozdzialClick(Sender: TObject);
Begin
TreeView1.Items.Add(nil,' tytuł rozdziału' );
End;
{-------------------- Dodanie nowego podrozdziału -------------------------}
//tworzy nowy temat w zaznaczonym rozdziale
PROCEDURE TForm1.NowyPodrozdzialClick(Sender: TObject);
Begin
TreeView1.Items.AddChildFirst(TreeView1.Selected,'tytuł
podrozdziału'l);
End;
{----------------- Zmiana tytułu wskazanego wpisu ------------------------}
PROCEDURE TForm1.ZmienTytulClick(Sender: TObject);
Begin
TreeView1.Selected.Text:='nowa nazwa wpisu'l;
End;
{-------------------- Usuwanie zaznaczonego wpisu ------------------------}
PROCEDURE TForm1.UsunClick(Sender: TObject);
{
Uwaga: jeżeli to będzie zaznaczony rozdział lub podrozdział to usunie
całość wraz z tematami.
PS. można kasować wpisy podając konkretny numer indexu np:
TreeView1.Items.Delete(TreeView1.Items[1] ); -usunięcie rozdziału (index 1)
TreeView1.Items.Delete(TreeView1.Items[1].Item[2]); - usunięcie pytania (index 2) w rozdziale (index 1)
}
Begin
TreeView1.Selected.Delete;
End;
{-------------------- Usuwanie wszystkich wpisów --------------------------}
PROCEDURE TForm1.UsunWszystkoClick(Sender: TObject);
Begin
TreeView1.Items.Clear;
End;
{----------- Pobiera zaznaczony wpis (kliknięty myszką) -----------------}
PROCEDURE TForm1.TreeView1Click(Sender: TObject);
var
tytul :String;
Begin
tytul:=TreeView1.Selected.Text;
Edit1.Text:=tytul;
End;

//hmmm... <drapanie za="za" uchem="uchem"> czy oto Ci chodziło ?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1