FTP z WinInet lub UrlMon

2003-10-14 16:06

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

Chciałbym się więcej dowiedzieć na temat wysyłania plików do/z serwera, przy użyciu Delphi. Wiem, że są do tego komponenty TidFTP, TidHTTP, ale chciałbym użyć do tego funkcji z jakiejś z bibliotek (WinInet lub UrlMon). Proszę o podanie jakiejś strony lub o przesłanie mi materiałów na ten adres: [email protected]. Proszę też o wyjaśnienie mi, w jaki sposób można dociągnąć plik, którego proces ściągania został przerwany?

Pozostało 580 znaków

2003-10-14 16:38

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 8 miesięcy temu

Lokalizacja: Sosnowiec

0

Szczegółowy opis WinInet:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wininet/wininet/portal.asp

Przykładowa funkcja wysyłająca plik lokalny na serwer FTP:

[in] FileName - plik do wysłania;
[in] Host - nazwa hosta, np.: ftp.microsoft.com;
[in] FtpDir - katalog na FTP, do którego zostanie skopiowany FileName;
[in] UserName - nazwa użytkownika;
[in] Password - hasło;
[in, out] dwConnectingTime - czas nawiązywania połączenia (msec);
[in, out] dwSendingTime - czas wysyłania pliku (msec);
[in, out] Error - jeśli wystąpi jakiś błąd, tu zostanie informacja.

uses
 ......, WinInet, .........;
function FtpSendFile(const FileName, Host, FtpDir, UserName, Password: string;
 var dwConnectingTime, dwSendingTime: DWORD; var Error: string): boolean;
var
 hOpen, hConnect: HINTERNET;
 b: BOOL;
 tStartConnecting, tEndConnecting, tStartSending, tEndSending: DWORD;
begin
 Result := False;
 Error := '';

 hOpen := InternetOpen(
  '',
  INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,
  '',
  '',
  0
  );

 if hOpen = nil then
 begin
  Error := 'InternetOpen Failed !';
  dwConnectingTime := 0;
  dwSendingTime := 0;
  Exit;
 end;

 tStartConnecting := GetTickCount;
 hConnect := InternetConnect(
  hOpen,
  PChar(Host),
  INTERNET_DEFAULT_FTP_PORT,
  PChar(UserName),
  PChar(Password),
  INTERNET_SERVICE_FTP,
  0,
  0
  );

 if hConnect = nil then
 begin
  Error := 'InternetConnect Failed !';
  InternetCloseHandle(hOpen);
  dwConnectingTime := 0;
  dwSendingTime := 0;
  Exit;
 end;

 tEndConnecting := GetTickCount;
 dwConnectingTime := tEndConnecting - tStartConnecting;

 if FtpDir = '' then FtpDir := '/';
 if not FtpSetCurrentDirectory(hConnect, PChar(FtpDir)) then
 begin
  Error := 'FtpSetCurrentDirectory Failed !';
  InternetCloseHandle(hConnect);
  InternetCloseHandle(hOpen);
  dwConnectingTime := 0;
  dwSendingTime := 0;
  Exit;
 end;

 tStartSending := GetTickCount;
 b := FtpPutFile(
  hConnect,
  PChar(FileName), //local file
  PChar(ExtractFileName(FileName)), //remote file
  FTP_TRANSFER_TYPE_BINARY, //lub ASCII dla plików tekstowych
  0
  );

 if not b then
 begin
  Error := 'FtpPutFile Failed !';
  InternetCloseHandle(hConnect);
  InternetCloseHandle(hOpen);
  dwSendingTime := 0;
  Exit;
 end;
 tEndSending := GetTickCount;
 dwSendingTime := tEndSending - tStartSending;

 InternetCloseHandle(hConnect);
 InternetCloseHandle(hOpen);
 Result := True;

end;

Pozostało 580 znaków

2003-10-14 16:44

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

Wielkie dzięki, ale jabyś mógł mi podać jakąś strone, gdzie opis jest w j.polskim to był bym ci bardzo wdzięczny.

Bardzo interesujący przykład. Czy na twojej stronie znajduje się dokładny opis tego programu, ponieważ nie mogę znaleźć? Może źle szukam. Chociaż i tak większość z twojego kodu można się Domyślić to chciałbym nauczyć się dokładnych znaczeń funkcji.

Pozostało 580 znaków

2003-10-14 17:07

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 8 miesięcy temu

Lokalizacja: Sosnowiec

0

.....strone, gdzie opis jest w j.polskim....

Niestety nie znam takich stron.

A propos dociągania pliku:
InternetOpen + InternetOpenUrl + InternetSetFilePointer + pętla(InternetReadFile + InternetWriteFile).


Czy na twojej stronie znajduje się dokładny opis tego programu, ponieważ nie mogę znaleźć?

Nie bardzo rozumiem co z tym wszystkim ma wspólnego moja strona?
Nawet o niej nie wspomniałem.
Ale skoro pytasz, to : Na mojej stronie nie ma żadnego opisu "tego" (jakiego?) programu.
Ale planuje umieścić (za tydzień, może 2; teraz nie mam czasu) krótki artykulik o wysyłaniu/pobieraniu plików przez Internet. Dużo ludzi mnie o to pyta.

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0