String Grid, problem ...

0

Jak zapisywać i wczytywać wartości ze String Grid'a ?
czy jest na to inny sposób niż wpisywać:

SaveToFile('file.txt'); dla każdej klatki ?

z góry dzięki !

0

To w StringGridze jest SaveToFile? Jak chcesz zapisać każdą komórkę do pliku to możesz tak :

var
  i, j : integer;
  plik : textfile;
begin
  for i := 0 to StringGrid1.RowCount -1 do
    for j := 0 to StringGrid1.ColCount -1 do
      WriteLn(plik, StringGrid1.Cells[j, i]);
0

pytanie dotyczy stringgrida jednakze proponuje komponent z JEDI jvstringgrid gdzie jest kilka dodatkowych opcji. jest tez m.in. savetofile...

0
Procedure SaveGrid;
var f:textfile;
x,y:integer;
begin
assignfile (f,'Filename');
rewrite (f);
writeln (f,stringgrid.colcount);
writeln (f,stringgrid.rowcount);
For X:=0 to stringgrid.colcount-1 do
    For y:=0 to stringgrid.rowcount-1 do
writeln (F, stringgrid.cells[x,y]);
closefile (f);
end;

Procedure LoadGrid;
var f:textfile;
temp,x,y:integer;
tempstr:string;
begin
assignfile (f,'Filename');
reset (f);
readln (f,temp);
stringgrid.colcount:=temp;
readln (f,temp);
stringgrid.rowcount:=temp;
For X:=0 to stringgrid.colcount-1 do
    For y:=0 to stringgrid.rowcount-1 do begin
    readln (F, tempstr);
    stringgrid.cells[x,y]:=tempstr;
    end;
closefile (f);
end;
0

Wielkie dzięki ! :-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0