Pobranie koloru danego punktu na ekranie.

0

Jak mogę pobrać kolor np. pixela 33x45 na moim ekranie? Wartość np. w RGB?

0

pobrać kolor możesz.... gorzej już z określeniem jaki to jest kolor ;p

0
Var Ekran  : TCanvas;
    Kolor:TColor;
Begin
  Ekran:=TCanvas.Create;
  Ekran.Handle:=GetWindowDC(GetDesktopWindow);
  Kolor:=Ekran.Pixels[P.X,P.Y];
  Ekran.Free;
End;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1