partycje

0

[code]Jak policzyć ile user ma partycjii? ;p ;p [/code]

0

Możesz zawsze zrobić pętlę od 3 (bo to partycja C) do 26 (Z) i sprawdzać DiskSize, jeśli jest różne od -1 to dodaje 1 do liczby partycji. To oczywiście nie działa na partycje linuxowe.

0

ale to jest putanie o partycje a jezeli dysk np. D bedzie dyskiem a nie partycja?? wtedy dysk zostanie uznany jako partycja:)

0

Ale partycja jest przecież widziana jak osobny dysk.

0
var
i:integer;
ListItem : TlistItem
Drive_Type:Integer;
begin
for i:=Ord('A') to Ord('Z') do
Drive_Type := GetDriveType(PChar(Chr(i)+':'));
if (Drive_Type <> 0) and (Drive_Type <> 1) then
begin
ListItem :=Listview.Items.Add;
ListItem.Caption :=Chr(i)+':';
end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1