Pobieranie informacji

0

Mam program client & server, client każe serverowi stworzyc plik, nie wiem jak zrobic by server czytal z edit'a gdzie ma stworzyc plik i jaka ma miec nazwe, prosze o pomoc, bardzo mi zalezy na tej odpowiedzi ,bo nie skoncze mojego programu: MyPcAnyWhere [???]

0

nie wiem
jak zrobic by server czytal z edit'a gdzie ma stworzyc plik i jaka ma miec
nazwe, prosze o pomoc

Edita zapewne w cliencie ???? niech serwer wysyla zapytanie do klienta o ta informacje.... btw Co ten program ma dokladnie robic ?

0

server ma stworzyc plik [sciezka pliku i jego nazwa bede podawane w edicie ktory jest w kliencie]
klient kaze serverowi stworzyc plik [stuk]

0
This example comes from the Chat demo. It shows how to send the newly inserted line of a memo over the socket connection when the user hits the Enter key. procedure TChatForm.Memo1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState); begin if Key = VK_Return then if IsServer then ServerSocket.Socket.Connections[0].SendText(Memo1.Lines[Memo1.Lines.Count - 1]) else ClientSocket.Socket.SendText(Memo1.Lines[Memo1.Lines.Count - 1]); end;

Recive:

Reads a string from the socket connection.

Delphi syntax:

function ReceiveText: string;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1