Baza danych

0

Mam taką prostą bazę danych w której podaje sieosobe,nazwe płyty,ilość płyt i na jaki czas jest pozyczona, oto kod tego programu

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, Buttons;

type
TForm1 = class(TForm)
ListView1: TListView;
Panel1: TPanel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Edit4: TEdit;
SpeedButton1: TSpeedButton;
SaveDialog1: TSaveDialog;
procedure Edit1Click(Sender: TObject);
procedure Edit2Click(Sender: TObject);
procedure Edit3Click(Sender: TObject);
procedure Edit4Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:='';
end;

procedure TForm1.Edit2Click(Sender: TObject);
begin
Edit2.Text:='';
end;

procedure TForm1.Edit3Click(Sender: TObject);
begin
Edit3.Text:='';
end;

procedure TForm1.Edit4Click(Sender: TObject);
begin
Edit4.Text:='';
end;

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
var
ListItem:TListItem;
begin
ListItem:=ListView1.Items.Add;
ListItem.Caption:=Edit1.Text;
ListItem.SubItems.Add(Edit2.Text);
ListItem.SubItems.Add(Edit3.Text);
ListItem.SubItems.Add(Edit4.Text);
end;

end.

[b]1.I chodzi mi o to jak zrobić by ta baza po wyjśiu zprogramu sie automatycznie zapisala (na 100% trzeba przypisać do OnClose Form ale jaki kodziek nie wiem)

  1. Żeby po wejściu w program baza sie ładowała do tabelek ( na 100% trzeba przypisać w ONCreate ale jaki kod nie wiem) ;)

Z góry dzięquwa Wam[/b]

0

co za problem??

w OnDestroy zapisujesz dane do pliku ini lub pliku textowego

a w OnCreate odczytujesz

dalej kombinuj sam

to jest bardzo proste, a poza tym masz pelno informacji w serwisie

0

Plis pomóżcie mi z kodzikiem może by nie zapisywało ani do ini ani rejestru tylko to jakiegos pliku np na C:\cd.baza

0

Plis pomóżcie mi z kodzikiem może by nie zapisywało ani do ini ani rejestru tylko to jakiegos pliku np na C:cd.baza

poczytaj o plikach elementowych. zapisujesz sobie text z editow a potem go odczyrujesz (write, read)

0

Napiszcie mi kodzik ktory zapisuje dane z listviewa i ktpory po wejsciu do programu wczytuje dane ;)))

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0