RichEdit i tekst...

0

Jak wczytać pirwszy wyraz z kolejnych linijek w RichEdit (ale pierwszy!), a gdy już zostanie wczytaany to drugi? Chcęm wykonać taki mały moduł sprawdzania

0

Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, o co chodzi...
Może spróbuj tak...

function CzytajWyraz(Memo: TMemo; Linia, Wyraz: Integer): String;

// Funkcja podaje %Wyraz wyraz w %Linijka linijce Memo %Memo.
// Jeśli wyraz nie istnieje zwraca pusty ciąg ''.

var Tekst, Tekst2: string;
I: Integer;
begin
Tekst:=Memo.Lines[Linia];
For i:=1 to Wyraz do begin
Tekst2:=Copy(Tekst, 1, Pos(' ', Tekst)-1);
Delete(Tekst, 1, Pos(' ', Tekst);
end;
CzytajWyraz:=Tekst2;
end;

Resztę się chyba domyślasz... Muszę kończyć...

0

O dzięki.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1