Key

0

Jak zrobić, aby po naciśnięciu klawisza enter nie zadziałał on tylko np: został wyświetlony messagedlg()??

0

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
If Key=13 then
Begin
ShowMessage('Został nacisniety Enter');
Key := 0;
End;
end;

0

Ustaw jeszcze Form.KeyPreview na True (programowo lub w OI) wtedy zadziała to nawet jak focus będzie na jakiejś kontrolce. Albo daj to w nie w zdarzeniu formy, a kontrolki o którą chodzi.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0