Kolorowy StringGrid

0

Cześć... Jak kolorować POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI StringGrida?

0
 1. Ustaw DefaultDrawing na false
 2. W OnDrawCell wpisz np.:

  if (aCol = 2) and (aRow=3) then //ta komórka ma być pomalowana
  begin
  StringGrid1.Canvas.Brush.Color := clBlue; //kolor tła komórki
  StringGrid1.Canvas.FillRect( Rect ); // wypełnienie
  StringGrid1.Canvas.Font.Color := clWhite; //kolor czcionki
  StringGrid1.Canvas.TextOut( Rect.Left + 3, Rect.Top + 2, StringGrid1.Cells[aCol, aRow] ); // wyświetlenie tekstu
  end;

Powyższy kod sprawi że komórka w kolumnie 3 (w delphi liczy się od zera więc 2) i w 4 (3) wierszu zostanie pokolorowana na niebiesko - analogicznie postąpisz kolorując inne komórki. Możesz zastosować np. if aCol>2 - pomaluje ci wszystkie kolumny większe od 2.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0