jak przejść z jednego Edita do drugiego

0

Jak przejść z jednego Edita do drugiego używając
procedury onkeydown?

0

procedure TForm1.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
edit2.SetFocus;
end;

0

Jeśli masz na formatce kilka okienek TEdit, to przejście z jednego do drugiego okienka najlepiej połączyć z wciśnięciem ENTER'a. Piszesz wtedy dla zdarzenia OnKeyPress (zakładka Events komponentu Edit1) :
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#13 // jeśli wciśniesz ENTER
then begin
key:=#0; // zerujesz wartość przycisku
edit2.SetFocus; // kursor do Edit2
end;
end;

itd. dla kolejnych komponentów TEdit

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1