Algorytm Dijkstry

0

Witam!
Poszukuję kodu źródłowego algorytmu Dijkstry (poszukiwanie
najkrotszej drogi w grafie) w Delphi.

Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam
Bartolomeo

0

Moge Ci to podac w Pascalu.

0

Procedura z mojego programu, przerób do własnych celów:

procedure TForm1.Dijkstra(const D: Word);
var s,t,v,u,y,Recent : Word;
Dist, Pred : array of Single;
Final : array of Boolean;
Path : Boolean;
Inf,NewLabel,Temp : Single;
begin
SetLength(Dist,D);
SetLength(Pred,D);
SetLength(Final,D);

s := 0;
t := D-1;
Inf := MaxLongInt;

for v:=0 to D-1 do
begin
Dist[v] := Inf;
Final[v] := False;
Pred[v] := -1;
end;

Dist[s] := 0;
Final[s] := True;
Path := True;
Recent := s;
while not Final[t] do
begin
for v:=0 to D-1 do
if (W[Recent][v]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1