Markoni napisał(a):

do ComboBox-a chcę wpisywać wszystkie "wiersze" [1..100] z jednej kolumny.

No to indeks tej kolumny będzie hardkodowany (albo parametryzowany — jeśli chcesz mieć wybór kolumny), a po wierszach skaczesz w pętli. Przykład niżej, ze sparametryzowanym indeksem kolumny.

type
 TStringsArray = array [1 .. 8, 1 .. 100] of String;

procedure LoadArrayToComboBox(AComboBox: TComboBox; const AArray: TStringsArray; AColumnIndex: Integer);
var
 RowIndex: Integer;
begin
 AComboBox.Items.BeginUpdate();
 AComboBox.Items.Clear();
 try
  for RowIndex := 1 to 100 do
   AComboBox.Items.Add(AArray[AColumn, RowIndex]);
 finally
  AComboBox.Items.EndUpdate();
 end;
end;

Oczywiście dobrze by było, gdyby pętla nie posiadała hardkodowanych indeksów, a bazowała na wielkości macierzy. Do tego celu powinieneś skorzystać z funkcji Low i High, w taki sposób:

for RowIndex := Low(AArray[1]) to High(AArray[1]) do
 AComboBox.Items.Add(AArray[AColumnIndex, RowIndex]);

albo tak:

for RowIndex := Low(AArray[Low(AArray)]) to High(AArray[Low(AArray)]) do
 AComboBox.Items.Add(AArray[AColumnIndex, RowIndex]);

Jest to macierz prostokątna, więc obojętne której kolumny sprawdza się długość (wyżej użyłem pierwszej). Lepiej by było, gdybyś komórki indeksował od 0, bo to jest intuicyjne dla wszystkich.