Rekord jako parametr funkcji?

0

Mam rekord składający się z kilkunastu pól różnych typów.
I potrzebuję ten rekord użyć w kliku miejscach.
Więc pomyślałem, czy da się do procedury wysłać adres aktualnego rekordu i tam go wypełnić i zwracać tam gdzie potrzeba.

Tylko że chciałbym aby ten rekord (znaczy jego struktura) był zadeklarowany wewnątrz tej tej jednej centralnej funkcji która będzie wypełniać

procedure WypełnijDane(var rec : ) <-- jaki typ tutaj? TPracodawca tutaj nie istnieje więc może Pointer?
type TPracodawca = record
   imie   : string[100];
   nazwisko : string[100];
   nazwa   : string[200];
   NIP    : string[20];
   REGON   : string[20];
   PESEL   : string[20];
 end;

var Pracodawca : TPracodawca 
begin

//jeśli na wejściu typ Pointer to pewnie trzeba go jakoś rzutować na typ TPracodawca??

//tutaj wypełniamy
end

A tam gdzie potrzebuję tego rekordu, już mogę go utworzyć i dać jako parametr do procedury

Możecie też zaproponować inne sposoby (byle nie podawać 20 parametrów do jednej procedury)

3

Nie deklaruj tego jako lokalnego dla tej procedury typu.

type TPracodawca = record
   imie   : string[100];
   nazwisko : string[100];
   nazwa   : string[200];
   NIP    : string[20];
   REGON   : string[20];
   PESEL   : string[20];
 end;

procedure WypelnijDane(var rec: TPracodawca); 
var Pracodawca : TPracodawca;
begin
end;

w takiej formie śmiga https://ideone.com/yTrIak

2

Tylko że chciałbym aby ten rekord (znaczy jego struktura) był zadeklarowany wewnątrz tej tej jednej centralnej funkcji która będzie wypełniać

Dlaczego?

0

Bo musiałbym ten rekord zadeklarować na początku unitu, a wygodniej się czyta, kiedy wszystkie używane zmienne są w jednym miejscu.

2

Przeskoczenie do definicji oraz z powrotem, o ile nie piszesz w Notatniku albo na kartce papieru, to dosłownie dwa~trzy skróty klawiszowe i max kilkanaście sekund na rzucenie okiem.

W tym wypadku próba utrzymania TPracodawca wewnątrz WypełnijDane byłaby bardzo na siłę, dodatkowo kosztem poprawności typów (tj. konieczności wykorzystania nagiego wskaźnika).

IMHO powinieneś TPracodawca wyrzucić poza procedurę, na górę modułu.

0

a może jakieś inne sposoby?

3

@My Razem: nie wiem dlaczego tak kombinujesz, ale jeśli koniecznie chcesz mieć tę deklarację jako lokalną, to zadeklaruj parametr albo jako beztypowy i zabsolutuj go z lokalną zmienną:

 procedure DoSomething(var ARecord);
 type
  TSecretRecord = record
   Foo: AnsiChar;
   Bar: UInt8;
  end;
 var
  Secret: TSecretRecord absolute ARecord; // w ten sposób
 begin
  WriteLn(Secret.Foo);
  WriteLn(Secret.Bar);
 end;

var
 Trick: UInt16 = $4137;
begin
 DoSomething(Trick);
 ReadLn();
end.

albo zadeklaruj parametr jako wskaźnik ogólny i przekazuj adres zmiennej z danymi, a następnie zrzutuj:

 procedure DoSomething(ARecord: Pointer);
 type
  TSecretRecord = record
   Foo: AnsiChar;
   Bar: UInt8;
  end;
 var
  Secret: TSecretRecord;
 begin
  Secret := TSecretRecord(ARecord^); // w ten sposób

  WriteLn(Secret.Foo);
  WriteLn(Secret.Bar);
 end;

var
 Trick: UInt16 = $4137;
begin
 DoSomething(@Trick);
 ReadLn();
end.

Pamiętaj jednak, że takie zabiegi są dopuszczalne i będą działać prawidłowo, ale łatwo się w tym pogubić i stworzyć kod-potworek, którego trudno będzie zrozumieć bez dokumentacji. Ogólnie to prosta droga do spaghetti.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0