Problem z globalną tablicą.

0

Witam serdecznie wszystkich,
Mam problem z prosta aplikacją pisaną na Delphi (Rad studio 10.4)
Problem dotyczy deklaracji zmiennej globalnej w tym przypadku jest to tablica " Klienci:".

var
 Form1: TForm1;
 Klienci: array [0 .. 400, 0 .. 10] of String;
 PlanDnia: array [0 .. 200, 0 .. 10] of String;
 KasaDnia: array [0 .. 100, 0 .. 10] of String;
.
.
.
procedure TForm1.dodaj_klientaClick(Sender: TObject);

var
 i: integer;

begin
 for i := 0 to 400 do
 begin
  if Klienci[i,0] = '' then
  begin
   Klienci[i, 0] := inttostr(i+1);
   Klienci[i, 1] := nazwa_klienta.Text;
   Klienci[i, 3] := Informacje_dodatkowe.Text;
   exit
  end;
 end;
end;

Jest to aplikacja w wersji multidevice(win+android), jak testowałem wersje na sam tylko Windows, to wszystko działało bez problemu. A przy wersji multidevice wywala błąd przy wywołaniu tablicy klienci:

[dcc32 Error] main.pas(74): E2149 Class does not have a default property

Ma ktoś może pomysł jak w aplikacji multiplatformowej zadeklarować skutecznie tablice globalną taką która będzie dostępna w każdej funkcji i procedurze programu.

1

Po pierwsze pora się dowiedzieć o record'ach
https://static.4programmers.net/Delphi/Rekordy

3

@bst1979: a nie możesz tego programu napisać tak jakoś… nowocześniej? Globalne zmienne z danymi dla logiki (tym bardziej w module formularza) to paskudztwo. To samo tablice, w dodatku o statycznym rozmiarze. Przespałeś ostatnie 20 lat, czy piszesz ten program w oparciu o tutorial z ubiegłego tysiąclecia, stworzony przez leśnego dziada? ;)

Co sugeruję — po pierwsze, wydziel tego typu deklaracje do osobnego modułu, tak aby były niezależne od formularzy. Po drugie, dane przechowuj w małych klasach — nie w wielu prostych tablicach. Od biedy mogą być rekordy, ale klasy będą lepsze — w końcu i tak cały program okienkowy jest zorientowany obiektowo. Po trzecie, do przechowywania zbioru danych skorzystaj z listy generycznej, która jest prosta w obsłudze i daje mnóstwo możliwości.

I po czwarte — przeczytaj jakiś tutorial na temat programowania w tym środowisku.

0

Dokładnie 20 lat przerwy w programowaniu miałem, zgadliście w 100%. To ma być prosty program, który ułatwi mi trochę życie. Da się w ogóle napisać to na tablicy globalnej tak jak to planowałem.

0

Nie widzę w tym kodzie błędu — składniowo jest poprawnie. Jednak nie wiem której linijki błąd dotyczy, bo wkleiłeś ich 25, a błąd dotyczy linii 74. A czy w ogóle main.pas to moduł formularza?

0

Tu w na forum w kodzie będzie to linia 19 pierwszy raz jak pojawia się w kodzie odwołanie do tablicy globalnej.

0

Pokaż deklarację klasy TForm1. Mam pewien pomysł, ale najpierw chcę się upewnić, czy dobrze kombinuję.

0
unit main;

interface

uses
 System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes,
 System.Variants,
 FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, FMX.TabControl,
 FMX.Memo.Types, FMX.StdCtrls, FMX.ScrollBox, FMX.Memo,
 FMX.Controls.Presentation, FMX.Edit, FMX.ListBox, System.Rtti, FMX.Grid.Style,
 FMX.Grid;

type
 TForm1 = class(TForm)
  TabControl1: TTabControl;
  Dodaj: TTabItem;
  PlanDnia: TTabItem;
  nazwa_klienta: TEdit;
  Informacje_dodatkowe: TMemo;
  dodaj_klienta: TButton;
  wybierzklienta: TComboBox;
  kwota: TEdit;
  uwagi: TMemo;
  zapisz: TButton;
  TabItem1: TTabItem;
  wyierzklientakasa: TComboBox;
  StringGrid1: TStringGrid;
  Klienci: TTabItem;
  zestawienieklientow: TStringGrid;
  pobralem: TEdit;
  KasaZapisz: TButton;
  MemoKasa: TMemo;
  sg: TStringGrid;
  Column1: TColumn;
  Column2: TColumn;
  Column3: TColumn;
  Column4: TColumn;
  Column5: TColumn;
  Column6: TColumn;
  Column7: TColumn;
  Column8: TColumn;
  Column9: TColumn;
  Column10: TColumn;
  Column11: TColumn;
  procedure FormActivate(Sender: TObject);
  procedure dodaj_klientaClick(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public

  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 Klienci: array [0 .. 400, 0 .. 10] of String;
 PlanDnia: array [0 .. 200, 0 .. 10] of String;
 KasaDnia: array [0 .. 100, 0 .. 10] of String;

implementation

{$R *.fmx}
{$R *.LgXhdpiTb.fmx ANDROID}

procedure TForm1.dodaj_klientaClick(Sender: TObject);

var
 i: integer;

begin
 for i := 0 to 400 do
 begin
  if Klienci[i,0] = '' then
  begin
   Klienci[i, 0] := inttostr(i+1);
   Klienci[i, 1] := nazwa_klienta.Text;
   Klienci[i, 3] := Informacje_dodatkowe.Text;
   exit
  end;
 end;
end;

4

Tak jak podejrzewałem :D

Popatrz na linię 28 - Klienci: TTabItem;. Masz powtórzoną nazwę zmiennej.

I jak w ramach metody będącej częścią klasy TForm1 odwołujesz się do czegoś o nazwie klienci to kompilator przyjmuje, że chodzi Ci o Form1.Klienci a nie o globalna tablicę o takiej samej nazwie. Zmień nazwę jednego z "klientów" i powinno być OK.

1

Dziękuje z całego serca, to było to :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1