IdFTP i przepisanie do tablicy

0

Odinstalowałem i zainstalowałem nowszy Delphi 10.3.3 i dalej jest ten sam problem.
(jak zwykle wybrałem tylko wersje pod Win32)
Jak ugryźć ten IdFTP.<u>DirectoryListing</u>?

W sekcji uses mam:

IdFTP, IdFTPList

Czy dla IdFTP.DirectoryListing trzeba jeszcze coś dodać?

1

Mam dziwne przeczucie, że w Twoim kodzie odwołanie następuje do unitu zamiast do konkretnego obiektu....
Zrób tak. Otwórz nowy project i wrzuć na formę obiekt TIdftp. Następnie zmień mu nazwę np na myIdftp
Wrzuć na formę przycisk i pod Onclick daj tą samą instrukcję zmieniając

   myIdFTP.List;
   For I := 0 to myIdFTP.DirectoryListing.Count-1 do
   Begin
    If myIdFTP.DirectoryListing[I].ItemType = ditFile then
    begin
      Memo1.Lines.Add(myIdFTP.DirectoryListing[I].FileName);
    end;
   End;

w uses powinno być tylko IdFTP, IdFTPList

0

Svenson, masz absolutną rację, tu był problem :)

Czy da się odczytać nazwy plików z serwera FTP, ale w kolejności zapisu do tablicy lokalnej np. względem daty?

0

Każdy z odnalezionych plików na serwerze oprócz nazwy posiada też np właściwość daty
myIdFTP.DirectoryListing[I].ModifiedDate .Pobierz sobie te informacje wraz z nazwą do jakieś tablicy dwuwymiarowej, lub tablicy rekordów (dla łatwiejszego czytania) i po odczytania posortuj sobie taki obiekt, a następnie z niego wstaw do memo. Można w sumie jeszcze wstawić do ClientDataset i tam zastosować sortowanie poprzez odpowiednie wypełnienie IndexFieldNames

0

Jak najprościej sortować wewnątrz tablic?
Do głowy przychodzi mi tylko zastosowanie dodatkowej tablicy, gdzie będę odkładał kolejność według daty. Ale to raczej nie jest optymalne...

1

Jezu, @Markoni — naprawdę nie zdajesz sobie sprawy z istnienia list generycznych? Masz w nich metodę Sort — wystarczy podać metodę porównującą i gotowe. Delphi wspiera metody anonimowe, więc jeszcze mniej kodu do pisania (Free Pascal zacznie je wspierać w najbliższych latach).

Zresztą takiego quicksorta można wykonać i na zwykłej macierzy — w sieci pełno gotowców.

1

Można też posortować elementy listy zwracanej przez DirectoryListing. Przykład prostego sortowania:


type
 TSortDirection = (sdAsc, sdDesc);
 TIdFTPListItemsHelper = class helper for TIdFTPListItems
   strict private
    procedure Swap(AIndex1, AIndex2: Integer);
    function Compare(AVal, BVal: Variant; ASortDirection: TSortDirection = sdAsc): Boolean;
   public
    procedure SortByModifiedDate(ASortDirection: TSortDirection = sdAsc);
    procedure SortByName(ASortDirection: TSortDirection = sdAsc);
    procedure SortBySize(ASortDirection: TSortDirection = sdAsc);
 end;

//...

implementation

{$R *.dfm}

{
procedure TIdFTPListItemsHelper.Swap(AIndex1, AIndex2: Integer); //stara wersja z wkurzającym każdorazowym Create
 tmpItem: TIdFTPListItem;
begin
 tmpItem:= TIdFTPListItem.Create(nil);
 try
  tmpItem.Assign(Self.Items[AIndex1]);
  Self.Items[AIndex1]:= Self.Items[AIndex2];
  Self.Items[AIndex2]:= tmpItem;
 finally
  tmpItem.Free;
 end;
end; }

procedure TIdFTPListItemsHelper.Swap(AIndex1, AIndex2: Integer); //nowa wersja pozbawiona powyższej wady
begin
 Self.Items[AIndex1].Index:= AIndex2;
end;

function TIdFTPListItemsHelper.Compare(AVal, BVal: Variant; ASortDirection: TSortDirection = sdAsc): Boolean;
begin
 if (ASortDirection = sdAsc) then
  result:= (AVal > BVal)
 else
  result:= (AVal < BVal)
end;

procedure TIdFTPListItemsHelper.SortByModifiedDate(ASortDirection: TSortDirection = sdAsc);
var
 i, j: Integer;
begin
 for i:= Pred(Self.Count) downto 0 do
  for j:= 0 to Pred(i) do
   if (Compare(Self.Items[j].ModifiedDate, Self.Items[j+1].ModifiedDate, ASortDirection)) then
    Self.Swap(j, j+1);
end;

procedure TIdFTPListItemsHelper.SortByName(ASortDirection: TSortDirection = sdAsc);
var
 i, j: Integer;
begin
 for i:= Pred(Self.Count) downto 0 do
  for j:= 0 to Pred(i) do
   if (Compare(Self.Items[j].FileName, Self.Items[j+1].FileName, ASortDirection)) then
    Self.Swap(j, j+1);
end;

procedure TIdFTPListItemsHelper.SortBySize(ASortDirection: TSortDirection = sdAsc);
var
 i, j: Integer;
begin
 for i:= Pred(Self.Count) downto 0 do
  for j:= 0 to Pred(i) do
   if (Compare(Self.Items[j].Size, Self.Items[j+1].Size, ASortDirection)) then
    Self.Swap(j, j+1);
end;

I po wywołaniu List możesz wywoływać jedną z metod:

IdFTP.DirectoryListing.SortByModifiedDate(sdDesc); //bez parametru lub z parametrem sdAsc sortowanie rosnace
IdFTP.DirectoryListing.SortByName(sdDesc);
IdFTP.DirectoryListing.SortBySize(sdDesc);
0

Dzięki za podpowiedzi. Douczę się z metod sortowania.

Przetestowałem przegrywanie z FTP do pliku i jest to w Indy proste:

FTP.Get('plik.txt','c:\plikC.txt',true);

Jak można zapisać do StringListu zawartość pliku tekstowego z serwera FTP?

0

@Markoni: ja rozumiem, że czegoś można nie wiedzieć czy mieć problem ze zrozumieniem danej rzeczy, ale zaczynasz przeginać z tymi gotowcami. Pakiet INDY ma dokumentację — proszę, zapoznaj się z nią.

0

@furious programming, problem polega na tym, że wszystkie linki z tamtej strony prowadzą do:

Niestety, nie udało się odnaleźć tej strony.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0