Edycja pliku zapisanego w formacie UTF-8 without BOM

Odpowiedz Nowy wątek
2019-07-28 13:02

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

0

Mam taki pliczek tekstowy ( https://www.mediafire.com/file/2mt9bkwbefa1mib/index.txt/file )
Chcę podmienić linię

<InputFilePath>\\XEON-PC\RipBot264temp\job1\video.mkv</InputFilePath>

i następnie zapisać.

Problem jest taki że nie jest to zwykłe kodowanie ANSI tylko UTF-8 without BOM. Jak wygląda procedura obróbki takich plików w takim np. TStringList?

Mam Delphi 10.3 oraz Delphi 7 z zainstalowanym komponentem TNT ( https://github.com/rofl0r/TntUnicode ).

edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2019-07-28 14:50

Pozostało 580 znaków

2019-07-28 18:01

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

0
Atak_Snajpera napisał(a):

Ja pierdziele! Tyle roboty aby podmienić jedną głupią linie w pliku tekstowym...

Ja w takim wypadku, gdzie trzeba patchować plik binarny (a tak trzeba rozważyć ten plik), ładowałem pliczek do strumienia a nastepnie kopiowałem pamięć do AnsiStringa. Jak będziesz miał to w tej zmiennej to robisz sobie StringReplace i nastepnie zapisujesz do strumienia i do pliczku. Niestety nie poratuje Cię tym kodem, bo go już nie mam

Pozostało 580 znaków

2019-07-29 08:48

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 3 godziny temu

0

Faktycznie. Plik należy potraktować jako binarny.

function ReadString(fn:string):string;
var
 f:file of Char;
 fs:Integer;
begin
 AssignFile(f,fn);
 Reset(f);
 fs:=FileSize(f);
 SetLength(Result,fs);
 BlockRead(f,Result[1],fs);
 CloseFile(f);
end;

procedure WriteString(fn,s:string);
var
 f:file of Char;
 fs:Integer;
begin
 AssignFile(f,fn);
 Rewrite(f);
 fs:=Length(s);
 BlockWrite(f,s[1],fs);
 CloseFile(f);
end;

...

var s1,s2:string;
 s1:=ReadString('index.txt');
 s2:=StringReplace(s1,'<InputFilePath>\\XEON-PC\RipBot264temp\job1\video.mkv</InputFilePath>','<InputFilePath>nowy wpis</InputFilePath>',[]);
 WriteString('index1.txt',s2);

Pozostało 580 znaków

2019-07-29 12:26

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

0

Ostatecznie wczoraj poradziłem sobie z tym problemem w trochę bardziej skomplikowany sposób niż to zaproponował pelsta.

function TActivationThread.ModifyInputFilePathInIndexFile(InputFile:string):boolean;
var StringList:TStringList;
  SourceFileHandle,TargetFileHandle:THandle;
  SourceStream,TargetStream:TFileStream;
  DataArray:array of byte;
  PositionInFile,NullPos:int64;
  PositionInArray:integer;
  BytesRead,BytesWritten,x:integer;
  TextLine,CurrentDomainName,CurrentJob,OutputFile:string;

  function FindNullPos(var Buffer:array of byte):integer;
  var x:integer;
  begin
   Result:=-1;
   for x:=0 to Length(Buffer)-1 do
   begin
    if Buffer[x]=0 then
    begin
     Result:=x;
     exit;
    end;
   end;
  end;

begin

 Result:=false;
 if FileExists(InputFile)=false then exit;

 CurrentDomainName:=form1.JvComputerInfoEx1.Identification.LocalComputerName;
 CurrentJob:=Copy(CurrentJobFolder,Pos('job',CurrentJobFolder),MaxInt);
 OutputFile:=CurrentJobFolder+'\video.mkv.lwi.tmp';

 StringList:=TStringList.Create;
 StringList.LoadFromFile(InputFile);

 for x:=0 to StringList.Count-1 do
 begin
  TextLine:=StringList.Strings[x];
  if Pos('<InputFilePath>',TextLine)>0 then
  begin
   StringList.Strings[x]:='<InputFilePath>\\'+CurrentDomainName+'\RipBot264temp\'+CurrentJob+'\video.mkv</InputFilePath>';
   break;
  end;
 end;

 StringList.SaveToFile(OutputFile);
 StringList.Free;

 SourceFileHandle:=CreateFile(PChar(InputFile), GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, nil,OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
 TargetFileHandle:=CreateFile(PChar(OutputFile), GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_WRITE, nil,OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);

 if SourceFileHandle=INVALID_HANDLE_VALUE then exit;

 SourceStream:=TFileStream.Create(SourceFileHandle);
 TargetStream:=TFileStream.Create(TargetFileHandle);
 TargetStream.Seek(0,soFromEnd);

 SetLength(DataArray,16777216);
 try

  repeat
   PositionInFile:=SourceStream.Position;
   BytesRead:=SourceStream.Read(DataArray[0],Length(DataArray));

   PositionInArray:=FindNullPos(DataArray);
   if PositionInArray>-1 then
   begin
    NullPos:=PositionInFile+PositionInArray;
    SourceStream.Seek(NullPos,soBeginning);

    repeat
     BytesRead:=SourceStream.Read(DataArray[0],Length(DataArray));
     BytesWritten:=TargetStream.Write(DataArray[0],BytesRead);
    until (BytesRead=0) or (BytesWritten=0);

   end;

  until (BytesRead=0) or (BytesWritten=0);

 finally
  SourceStream.Free;
  TargetStream.Free;

  CloseHandle(SourceFileHandle);
  CloseHandle(TargetFileHandle);

  Result:=CopyFile(PChar(OutputFile),PChar(CurrentJobFolder+'\video.mkv.lwi'),false);
  DeleteFile(OutputFile);
 end;

end;
edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2019-07-29 13:54

Pozostało 580 znaków

2019-07-29 14:22

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

0

Jakoś strasznie dużo kodu jak na tak prostą czynność


Nie przyjmuję reklamacji za moje rady, używasz na własną odpowiedzialność

Pozostało 580 znaków

2019-07-29 15:31

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

0

Tak sobie wczoraj wykombinowałem że jeśli TStringList mi ucina wszystko od bajtu 0 to sobie dokleję resztę strumieniami.

edytowany 1x, ostatnio: Atak_Snajpera, 2019-07-29 15:36

Pozostało 580 znaków

2019-07-29 15:56

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

0
Atak_Snajpera napisał(a):

Tak sobie wczoraj wykombinowałem że jeśli TStringList mi ucina wszystko od bajtu 0 to sobie dokleję resztę strumieniami.

Proponuje użyć kodu @pelsta

Pozostało 580 znaków

2019-07-29 17:03

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 1 minuta temu

0

@Atak_Snajpera a masz wpływ na format tego pliku? bo jest źle pomyślany.

Pozostało 580 znaków

2019-07-29 17:20

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

0
Azarien napisał(a):

@Atak_Snajpera a masz wpływ na format tego pliku? bo jest źle pomyślany.

Nie, nie mam. Taki plik generuje indexer L-SMASH ( https://github.com/VFR-maniac[...]SH-Works/tree/master/AviSynth )

Pozostało 580 znaków

2019-07-30 13:07

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 26 minut temu

0

Załadowałem ten plik do tstringlist ale we freepascalu (lazarus) i wszystko działa ok, nie trzeba dodatkowych funkcji do formatowania stringów. Nic się nie usuwa:)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0, botów: 1

Robot: CCBot