W programie dot. JPK_FA(2) - przy walidacji bledow - z programu MF Klient JPK 2.0 - wystepuje komunikat - 'Nieprawidlowy plik! Brakujaca przestrzen nazw JPK! ????

==> problem rozwiązano.
Błąd występował w 2 liniach prologu Dokumentu XML

było:

writeln(pXML,AnsiToUtf8('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'));
writeln(pXML,AnsiToUtf8('<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/"'));
writeln(pXML,AnsiToUtf8('xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/">'));

ma być:

writeln(pXML,AnsiToUtf8('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'));
writeln(pXML,AnsiToUtf8('<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/"'));
writeln(pXML,AnsiToUtf8('xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">'));
...
....
CloseFile(pXML);

gdzie:
(Ścieżka do pliku XML) :

RobS:= 'C:\JPK_FA_XML\'  + KodForm    //KOD formularza
    + '_' + IntToStr(WariantForm) + '_'     //Wariant formularza
    + CelZloz + '_'        //Cel zlozenia
    + McRob + RokRob
    + '.xml';

 AssignFile(pXML, Trim(RobS));   //przydziel zmienną pXML do pliku
 ReWrite(pXML);    //otwórz na zapis