Wyciszenie dzwieku globalne a nie tylko mojej aplikacji

Odpowiedz Nowy wątek
2019-07-16 14:30

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

Wpisałem w google "delphi mute soundcard"
i znalazłem
https://www.swissdelphicenter.ch/en/showcode.php?id=1630

Testuje an Windows 10 i ten kod wycisza ale tylko dźwięki mojej aplikacji (widzę w mikserze ze jest wyciszona)
A potrzebował bym wyciszenie wszystkiego

Jak zrobić globalne "mute" ?


Nie przyjmuję reklamacji za moje rady, używasz na własną odpowiedzialność
edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2019-07-16 15:00

Pozostało 580 znaków

2019-07-16 15:14

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 40 minut temu

uses
 Windows, ActiveX, ComObj;

const
 CLASS_IMMDeviceEnumerator : TGUID = '{BCDE0395-E52F-467C-8E3D-C4579291692E}';
 IID_IMMDeviceEnumerator : TGUID = '{A95664D2-9614-4F35-A746-DE8DB63617E6}';
 IID_IAudioEndpointVolume : TGUID = '{5CDF2C82-841E-4546-9722-0CF74078229A}';
 APPCOMMAND_VOLUME_MUTE = $80000;
 WM_APPCOMMAND = $319;

type
 IAudioEndpointVolumeCallback = interface(IUnknown)
 ['{657804FA-D6AD-4496-8A60-352752AF4F89}']
 end;

 IAudioEndpointVolume = interface(IUnknown)
 ['{5CDF2C82-841E-4546-9722-0CF74078229A}']
  function RegisterControlChangeNotify(AudioEndPtVol: IAudioEndpointVolumeCallback): HRESULT; stdcall;
  function UnregisterControlChangeNotify(AudioEndPtVol: IAudioEndpointVolumeCallback): HRESULT; stdcall;
  function GetChannelCount(out PInteger): HRESULT; stdcall;
  function SetMasterVolumeLevel(fLevelDB: single; pguidEventContext: PGUID): HRESULT; stdcall;
  function SetMasterVolumeLevelScalar(fLevelDB: single; pguidEventContext: PGUID): HRESULT; stdcall;
  function GetMasterVolumeLevel(out fLevelDB: single): HRESULT; stdcall;
  function GetMasterVolumeLevelScaler(out fLevelDB: single): HRESULT; stdcall;
  function SetChannelVolumeLevel(nChannel: Integer; fLevelDB: double; pguidEventContext: PGUID): HRESULT; stdcall;
  function SetChannelVolumeLevelScalar(nChannel: Integer; fLevelDB: double; pguidEventContext: PGUID): HRESULT; stdcall;
  function GetChannelVolumeLevel(nChannel: Integer; out fLevelDB: double): HRESULT; stdcall;
  function GetChannelVolumeLevelScalar(nChannel: Integer; out fLevel: double): HRESULT; stdcall;
  function SetMute(bMute: Boolean; pguidEventContext: PGUID): HRESULT; stdcall;
  function GetMute(out bMute: Boolean): HRESULT; stdcall;
  function GetVolumeStepInfo(pnStep: Integer; out pnStepCount: Integer): HRESULT; stdcall;
  function VolumeStepUp(pguidEventContext: PGUID): HRESULT; stdcall;
  function VolumeStepDown(pguidEventContext: PGUID): HRESULT; stdcall;
  function QueryHardwareSupport(out pdwHardwareSupportMask): HRESULT; stdcall;
  function GetVolumeRange(out pflVolumeMindB: double; out pflVolumeMaxdB: double; out pflVolumeIncrementdB: double): HRESULT; stdcall;
 end;

 IAudioMeterInformation = interface(IUnknown)
 ['{C02216F6-8C67-4B5B-9D00-D008E73E0064}']
 end;

 IPropertyStore = interface(IUnknown)
 end;

 IMMDevice = interface(IUnknown)
 ['{D666063F-1587-4E43-81F1-B948E807363F}']
  function Activate(const refId: TGUID; dwClsCtx: DWORD; pActivationParams: PInteger; out pEndpointVolume: IAudioEndpointVolume): HRESULT; stdCall;
  function OpenPropertyStore(stgmAccess: DWORD; out ppProperties: IPropertyStore): HRESULT; stdcall;
  function GetId(out ppstrId: PLPWSTR): HRESULT; stdcall;
  function GetState(out State: Integer): HRESULT; stdcall;
 end;

 IMMDeviceCollection = interface(IUnknown)
 ['{0BD7A1BE-7A1A-44DB-8397-CC5392387B5E}']
 end;

 IMMNotificationClient = interface(IUnknown)
 ['{7991EEC9-7E89-4D85-8390-6C703CEC60C0}']
 end;

 IMMDeviceEnumerator = interface(IUnknown)
 ['{A95664D2-9614-4F35-A746-DE8DB63617E6}']
  function EnumAudioEndpoints(dataFlow: TOleEnum; deviceState: SYSUINT; DevCollection: IMMDeviceCollection): HRESULT; stdcall;
  function GetDefaultAudioEndpoint(EDF: SYSUINT; ER: SYSUINT; out Dev :IMMDevice ): HRESULT; stdcall;
  function GetDevice(pwstrId: pointer; out Dev: IMMDevice): HRESULT; stdcall;
  function RegisterEndpointNotificationCallback(pClient: IMMNotificationClient): HRESULT; stdcall;
 end;

function IsMasterVolumeMute : Boolean;
var
 pEndpointVolume: IAudioEndpointVolume;
 LDeviceEnumerator: IMMDeviceEnumerator;
 Dev: IMMDevice;
 bMute: Boolean;
begin
 if not Succeeded(CoCreateInstance(CLASS_IMMDeviceEnumerator, nil, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IMMDeviceEnumerator, LDeviceEnumerator)) then
  RaiseLastOSError;
 if not Succeeded(LDeviceEnumerator.GetDefaultAudioEndpoint($00000000, $00000000, Dev)) then
  RaiseLastOSError;

 if not Succeeded( Dev.Activate(IID_IAudioEndpointVolume, CLSCTX_INPROC_SERVER, nil, pEndpointVolume)) then
  RaiseLastOSError;

 if not Succeeded(pEndpointVolume.GetMute(bMute)) then
  RaiseLastOSError
 else
 Result:=bMute;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 wyciszony: Boolean;
begin
 CoInitialize(nil);
 try
  wyciszony:=IsMasterVolumeMute;
 finally
  CoUninitialize;
 end;
 //if not wyciszony then 
 SendMessageW(Handle, WM_APPCOMMAND, Handle, APPCOMMAND_VOLUME_MUTE); 
 if wyciszony then
 Caption:='Dźwięk został włączony'
 else
 Caption:='Dźwięk został wyciszony';
end; 

pozdrawiam
paweld

Pozostało 580 znaków

2019-07-16 18:30

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

2
Adamek Adam napisał(a):

Testuje an Windows 10 i ten kod wycisza ale tylko dźwięki mojej aplikacji (widzę w mikserze ze jest wyciszona)

Ten kod używa starego API, kiedy jeszcze nie było możliwości ustalania głośności dla poszczególnych aplikacji (to weszło chyba w Windows Vista).

Najwyrażniej w Microsofcie zdecydowali, że lepiej będzie jeśli stare API w nowych systemach będzie sterować głośnością danej apki, a nie globalną.

edytowany 1x, ostatnio: Azarien, 2019-07-16 18:33

Pozostało 580 znaków

2019-07-16 20:50

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

Tak mi się tez wydawało że to kiedyś działało inaczej ale nawet nie mam żadnego XP aby to sprawdzić ;)

Co do rozwiązania Pana Pawła to działa.
Ten przykład z użyciem APPCOMMAND_VOLUME_MUTE tez testowałem i mi nie działał
okazuje się że w Delphi unit Windows jest stała APPCOMMAND_VOLUME_MUTE = 8
A w przykładzie Pawła APPCOMMAND_VOLUME_MUTE = $80000;
Nie jest zgodne z dokumentacją https://docs.microsoft.com/en[...]/win32/inputdev/wm-appcommand
ale działa

Do pełni szczęścia brakuje aby wyciszenie nie wyświetlało dodatkowych okien

Jest jeszcze IAudioEndpointVolume.SetMute
tez testowałem dzisiaj rano i mi nie działało na bazie innego przykłądu z internetu a na bazie przykładu Pana Pawała zachowuje sie poprawnie :)


Nie przyjmuję reklamacji za moje rady, używasz na własną odpowiedzialność
edytowany 1x, ostatnio: Adamek Adam, 2019-07-16 20:56
pod wklejonym przez ciebie linkiem jest mowa o makrze GET_APPCOMMAND_LPARAM. to makro robi bitowe przesunięcie (oraz and z maską), dlatego stała wynosi 8 ale wartość parametru jest przesunięta o 16 bitów w lewo. - Azarien 2019-07-16 21:25

Pozostało 580 znaków

2019-07-19 10:05

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0
// jak @p_mute wieksze od zero to jest MUTE !!!
function SetMuteAudioInt(p_mute: integer) : Boolean;
var
 pEndpointVolume: IAudioEndpointVolume;
 LDeviceEnumerator: IMMDeviceEnumerator;
 Dev: IMMDevice;
 bMute: Boolean;
begin
 if not Succeeded(CoCreateInstance(CLASS_IMMDeviceEnumerator, nil, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IMMDeviceEnumerator, LDeviceEnumerator)) then
  RaiseLastOSError;
 if not Succeeded(LDeviceEnumerator.GetDefaultAudioEndpoint($00000000, $00000000, Dev)) then
  RaiseLastOSError;

 if not Succeeded( Dev.Activate(IID_IAudioEndpointVolume, CLSCTX_INPROC_SERVER, nil, pEndpointVolume)) then
  RaiseLastOSError;

 if not Succeeded(pEndpointVolume.GetMute(bMute)) then
  RaiseLastOSError
 else
  Result:=bMute;

 if p_mute > 0 then
 begin
  pEndpointVolume.SetMute(true,nil)
 end
 else
  pEndpointVolume.SetMute(false,nil)
end;

function SetMuteAudio(p_mute: boolean) : Boolean;
var
 pEndpointVolume: IAudioEndpointVolume;
 LDeviceEnumerator: IMMDeviceEnumerator;
 Dev: IMMDevice;
 bMute: Boolean;
begin
 if not Succeeded(CoCreateInstance(CLASS_IMMDeviceEnumerator, nil, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IMMDeviceEnumerator, LDeviceEnumerator)) then
  RaiseLastOSError;
 if not Succeeded(LDeviceEnumerator.GetDefaultAudioEndpoint($00000000, $00000000, Dev)) then
  RaiseLastOSError;

 if not Succeeded( Dev.Activate(IID_IAudioEndpointVolume, CLSCTX_INPROC_SERVER, nil, pEndpointVolume)) then
  RaiseLastOSError;

 if not Succeeded(pEndpointVolume.GetMute(bMute)) then
  RaiseLastOSError
 else
  Result:=bMute;

 pEndpointVolume.SetMute(p_mute,nil)
end;

Dlaczego SetMuteAudio nie działa ? I dostaje wyjatek ? Wystarczy ze w kodzie ożyję parametru "p_mute" w wersji boolean i funkcja konczy sie wyjatkiem. W "event log" dostaje:

avcore\audiocore\client\audioclient\audioclientvolume.cpp(880)\AUDIOSES.DLL!63B5D73D: (caller: 63B5ECB6) ReturnHr(1) tid(3688) 80070057 The parameter is incorrect.

Nie przyjmuję reklamacji za moje rady, używasz na własną odpowiedzialność
edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2019-07-19 16:41

Pozostało 580 znaków

2019-07-19 13:21

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 42 sekundy temu

Lokalizacja: Gorlice

3

Bo bezmyślnie wklejasz kod @Paweł Dmitruk który swoją drogą ma błąd:

w deklaracji interfejsu zmień na

//...
function GetMute(out bMute: BOOL): HRESULT; stdcall;
//...

i funkcji

function IsMasterVolumeMute: Boolean;
var
//...
 bMute: BOOL; //zmienna ma być typu BOOL nie Boolean!
begin
//...

Ty niepotrzebnie masz w funkcji SetMuteAudio:

//...
 if not Succeeded(pEndpointVolume.GetMute(bMute)) then
  RaiseLastOSError
 else
  Result:=bMute;
//...

i na tym GetMute prawdopodobnie się wywala. W ogóle wywal ten fragment.
Twoja funkcja powinna wyglądać tak:

function SetMasterVolumeMute(bMute: Boolean): Boolean;
var
 pEndpointVolume: IAudioEndpointVolume;
 LDeviceEnumerator: IMMDeviceEnumerator;
 Dev: IMMDevice;
begin
 if not Succeeded(CoCreateInstance(CLASS_IMMDeviceEnumerator, nil, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IMMDeviceEnumerator, LDeviceEnumerator)) then
  RaiseLastOSError;

 if not Succeeded(LDeviceEnumerator.GetDefaultAudioEndpoint($00000000, $00000000, Dev)) then
  RaiseLastOSError;

 if not Succeeded( Dev.Activate(IID_IAudioEndpointVolume, CLSCTX_INPROC_SERVER, nil, pEndpointVolume)) then
  RaiseLastOSError;

 result:= Succeeded(pEndpointVolume.SetMute(bMute, nil));
end;

Wywołanie CoInitialize przenieś do OnCreate a CoUninitialize do OnDestroy.


Nie odpowiadam na PW w sprawie pomocy programistycznej.
Pytania zadawaj na forum, bo:
od tego ono jest ;) | celowo nie zawracasz gitary | przeczyta to więcej osób a więc większe szanse że ktoś pomoże.
edytowany 1x, ostatnio: kAzek, 2019-07-19 13:23
Nie mam pojęcia dlaczego nie działa ! Używam deklaracji interfejsów z tego postu Ale działa ten przykład https://bluexmas.tistory.com/961 (bardzo zresztą podobny) - Adamek Adam 2019-07-19 14:07

Pozostało 580 znaków

2019-07-19 14:33

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

Zadziałał mi przykład z tej strony
https://bluexmas.tistory.com/961

unit MMDevApi;

interface

uses
 Windows, ActiveX, ComObj;

const
 CLSID_MMDeviceEnumerator : TGUID = '{BCDE0395-E52F-467C-8E3D-C4579291692E}';
 IID_IMMDeviceEnumerator : TGUID = '{A95664D2-9614-4F35-A746-DE8DB63617E6}';
 IID_IMMDevice : TGUID = '{D666063F-1587-4E43-81F1-B948E807363F}';
 IID_IMMDeviceCollection : TGUID = '{0BD7A1BE-7A1A-44DB-8397-CC5392387B5E}';
 IID_IAudioEndpointVolume : TGUID = '{5CDF2C82-841E-4546-9722-0CF74078229A}';
 IID_IAudioMeterInformation : TGUID = '{C02216F6-8C67-4B5B-9D00-D008E73E0064}';
 IID_IAudioEndpointVolumeCallback : TGUID = '{657804FA-D6AD-4496-8A60-352752AF4F89}';
 IID_IMMNotificationClient : TGUID = '{7991EEC9-7E89-4D85-8390-6C703CEC60C0}';

 DEVICE_STATE_ACTIVE = $00000001;
 DEVICE_STATE_UNPLUGGED = $00000002;
 DEVICE_STATE_NOTPRESENT = $00000004;
 DEVICE_STATEMASK_ALL = $00000007;

type
 PAUDIO_VOLUME_NOTIFICATION_DATA = ^AUDIO_VOLUME_NOTIFICATION_DATA;
 AUDIO_VOLUME_NOTIFICATION_DATA = packed record
 guidEventContext: TGUID;
 bMuted: BOOL;
 fMasterVolume: Single;
 nChannels: UINT;
 afChannelVolumes: array[1..1] of Single;
 end;

type
 EDataFlow = TOleEnum;

const
 eRender = $00000000;
 eCapture = $00000001;
 eAll = $00000002;
 EDataFlow_enum_count = $00000003;

type
 ERole = TOleEnum;

const
 eConsole = $00000000;
 eMultimedia = $00000001;
 eCommunications = $00000002;
 ERole_enum_count = $00000003;

type
 IAudioEndpointVolumeCallback = interface(IUnknown)
 [IID_IAudioEndpointVolumeCallback]
  function OnNotify(pNotify: PAUDIO_VOLUME_NOTIFICATION_DATA): HRESULT; stdcall;
 end;

 IAudioEndpointVolume = interface(IUnknown)
 [IID_IAudioEndpointVolume]
  function RegisterControlChangeNotify(AudioEndPtVol: IAudioEndpointVolumeCallback): Integer; stdcall;
  function UnregisterControlChangeNotify(AudioEndPtVol: IAudioEndpointVolumeCallback): Integer; stdcall;
  function GetChannelCount(out PInteger): Integer; stdcall;
  function SetMasterVolumeLevel(fLevelDB: single; pguidEventContext: PGUID): Integer; stdcall;
  function SetMasterVolumeLevelScalar(fLevelDB: single; pguidEventContext: PGUID): Integer; stdcall;
  function GetMasterVolumeLevel(out fLevelDB: single): Integer; stdcall;
  function GetMasterVolumeLevelScaler(out fLevelDB: single): Integer; stdcall;
  function SetChannelVolumeLevel(nChannel: Integer; fLevelDB: double; pguidEventContext: PGUID): Integer; stdcall;
  function SetChannelVolumeLevelScalar(nChannel: Integer; fLevelDB: double; pguidEventContext: PGUID): Integer; stdcall;
  function GetChannelVolumeLevel(nChannel: Integer; out fLevelDB: double): Integer; stdcall;
  function GetChannelVolumeLevelScalar(nChannel: Integer; out fLevel: double): Integer; stdcall;
  function SetMute(bMute: Boolean; pguidEventContext: PGUID): Integer; stdcall;
  function GetMute(out bMute: Boolean): Integer; stdcall;
  function GetVolumeStepInfo(pnStep: Integer; out pnStepCount: Integer): Integer; stdcall;
  function VolumeStepUp(pguidEventContext: PGUID): Integer; stdcall;
  function VolumeStepDown(pguidEventContext: PGUID): Integer; stdcall;
  function QueryHardwareSupport(out pdwHardwareSupportMask): Integer; stdcall;
  function GetVolumeRange(out pflVolumeMindB: double; out pflVolumeMaxdB: double; out pflVolumeIncrementdB: double): Integer; stdcall;
 end;

 IAudioMeterInformation = interface(IUnknown)
 [IID_IAudioMeterInformation]
  function GetPeakValue(out Peak: Real): HRESULT; stdcall;
 end;

 IPropertyStore = interface(IUnknown)
 end;

 IMMDevice = interface(IUnknown)
 [IID_IMMDevice]
  function Activate(const refId: TGUID; dwClsCtx: DWORD; pActivationParams: PInteger; out pEndpointVolume: IAudioEndpointVolume): HRESULT; stdCall;
  function OpenPropertyStore(stgmAccess: DWORD; out ppProperties: IPropertyStore): HRESULT; stdcall;
  function GetId(out ppstrId: PLPWSTR): HRESULT; stdcall;
  function GetState(out State: Integer): HRESULT; stdcall;
 end;

 IMMDeviceCollection = interface(IUnknown)
 [IID_IMMDeviceCollection]
  function GetCount(out pcDevices: UINT): HRESULT; stdcall;
  function Item(nDevice: UINT; out ppDevice: IMMDevice): HRESULT; stdcall;
 end;

 IMMNotificationClient = interface(IUnknown)
 [IID_IMMNotificationClient]
 end;

 IMMDeviceEnumerator = interface(IUnknown)
 [IID_IMMDeviceEnumerator]
  function EnumAudioEndpoints(dataFlow: EDataFlow; deviceState: SYSUINT; out DevCollection: IMMDeviceCollection): HRESULT; stdcall;
  function GetDefaultAudioEndpoint(EDF: SYSUINT; ER: SYSUINT; out Dev: IMMDevice): HRESULT; stdcall;
  function GetDevice(pwstrId: pointer; out Dev: IMMDevice): HRESULT; stdcall;
  function RegisterEndpointNotificationCallback(pClient: IMMNotificationClient): HRESULT; stdcall;
  function UnregisterEndpointNotificationCallback(pClient: IMMNotificationClient): HRESULT; stdcall;
 end;

implementation

end.
unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs,
 MMDevApi, ActiveX, ComObj, Vcl.ComCtrls, Vcl.StdCtrls;

type
 TEndpointVolumeCallback = class(TInterfacedObject, IAudioEndpointVolumeCallback)
  function OnNotify(pNotify: PAUDIO_VOLUME_NOTIFICATION_DATA): HRESULT; stdcall;
 end;

 TForm1 = class(TForm)
  trackVolumeLevel: TTrackBar;
  spdMute: TCheckBox;
  Edit1: TEdit;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  endpointVolume: IAudioEndpointVolume;
 public
  { Public declarations }
  procedure doMasterVolumeMute(bMute: Boolean);
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.doMasterVolumeMute(bMute: Boolean);
var
 MMDeviceCollection: IMMDeviceCollection;
 MMDeviceEnumerator: IMMDeviceEnumerator;
 device :IMMDevice ;
 hr: HRESULT;
 deviceCount : UINT;
 i : integer;
begin
 hr := CoCreateInstance(CLSID_MMDeviceEnumerator, nil, CLSCTX_ALL, IID_IMMDeviceEnumerator, MMDeviceEnumerator);
 if hr <> ERROR_SUCCESS then ShowMessage(SysErrorMessage(hr));

 MMDeviceCollection := nil; // wegen dem OUT-Parameter *1
 hr := MMDeviceEnumerator.EnumAudioEndpoints(eRender, DEVICE_STATE_ACTIVE, MMDeviceCollection);
 if hr <> ERROR_SUCCESS then ShowMessage(SysErrorMessage(hr));

 hr := MMDeviceCollection.GetCount(deviceCount);
 if hr <> ERROR_SUCCESS then ShowMessage(SysErrorMessage(hr));

 for i:=0 to deviceCount-1 do begin
  MMDeviceCollection.Item(i, device);
  endpointVolume:=nil;
  device.Activate(IID_IAudioEndpointVolume, CLSCTX_INPROC_SERVER, nil, endpointVolume);
  endpointVolume.SetMute(bMute,nil);
 end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 doMasterVolumeMute(true);
end;

end.

Nie przyjmuję reklamacji za moje rady, używasz na własną odpowiedzialność
edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2019-07-19 16:42

Pozostało 580 znaków

2019-07-19 14:44

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 42 sekundy temu

Lokalizacja: Gorlice

0

Masz więcej niż 1 kartę dźwiękową w kompie? Bo tego co widzę kod wycisza wszystkie urządzenia.
Na przyszłość nie pisze się "nie działa" bo nikt z fusów nie wywróży jaki masz błąd, co jest nie tak. Chyba, że błąd się nie pojawia ale nie ma pożądanego efektu (w tym wypadku wyciszenia) to podaje się taka informację.


Nie odpowiadam na PW w sprawie pomocy programistycznej.
Pytania zadawaj na forum, bo:
od tego ono jest ;) | celowo nie zawracasz gitary | przeczyta to więcej osób a więc większe szanse że ktoś pomoże.

Pozostało 580 znaków

2019-07-22 11:51

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

Przepraszam ze niezbyt jasno się wyraziłem. ! Moja wina
Okazuje się że mam dwie karty dźwiękowe , przyznam się ze nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy.

Mój problem rozwiązał kod który ostatni umieściłem,
jezeli chodzi o przykład "by kAzek" to u mnie nie działa (nie wycisza dźwięku)
a dodatkowo w "Event log" mam Debug Output:

avcore\audiocore\client\audioclient\audioclientvolume.cpp(880)\AUDIOSES.DLL!63B5D73D: (caller: 63B5ECB6) ReturnHr(1) tid(4174) 80070057 The parameter is incorrect.

Nie przyjmuję reklamacji za moje rady, używasz na własną odpowiedzialność
edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2019-07-22 14:39

Pozostało 580 znaków

2019-07-22 13:08

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 42 sekundy temu

Lokalizacja: Gorlice

1

Od czego masz debugger po prostu sprawdź na czym się wywala. Dziwna sprawa, bo u mnie to działa bez problemu. Niby może "nie wyciszać", bo jak wspomniałeś masz 2 karty dźwiękowe więc po prostu mogłoby wyciszać ale nie to urządzenie (wiec efektu nie widać a raczej nie słychać). Skąd błąd parametr jest nieprawidłowy to nie wiem. W czym to kompilujesz? Jakaś zabytkowa wersja Delphi czy coś?


Nie odpowiadam na PW w sprawie pomocy programistycznej.
Pytania zadawaj na forum, bo:
od tego ono jest ;) | celowo nie zawracasz gitary | przeczyta to więcej osób a więc większe szanse że ktoś pomoże.
edytowany 1x, ostatnio: kAzek, 2019-07-22 13:09

Pozostało 580 znaków

2019-07-22 15:15

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

Testowałem Twój kod na Windows 10 1903 , Delphi 2010 oraz 10.1 , target win32
I w takiej konfiguracji mam "The parameter is incorrect."

Ale eksperymentalnie zrobiłem tez wersje x64 i tutaj działa bezproblemowo Twój kod.


Nie przyjmuję reklamacji za moje rady, używasz na własną odpowiedzialność

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0