Program działa, ale obliczenia są niepoprawne – dlaczego?

0

witam jestem nowy napisałem program liczący sumę liczb od 1 do 100
program działa ale nie tak jak chcę zawsze jest wynik 100 nie rozumiem tego

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var zmienna:integer;
begin
For zmienna:=1 to 100 do
begin
  a:=strtoint(edit1.text);
  b:=strtoint(edit2.text);
  edit3.Text:=inttostr(a+b);
  edit3.text:=inttostr(zmienna);


end;
end;
2

Azure w tagu?

Twój program nie liczy sumy liczb od 1 do 100.
Liczy sumę wartości liczbowych z dwóch pól tekstowych. 100 razy ten sam wynik.
Tylko, że nigdy nie zobaczysz wyniku tego dodawania, bo nadpisujesz go wartością i w edit3.

Powinieneś zadeklarować dodatkową zmienną. Przed pętlą przypisać jej wartość 0, a w pętli dodawać do niej kolejne wartości zmiennej zmienna.
Dopiero po pętli wypisać wynik dodatkowej zmiennej do pola edit3.

0

jak mam dodawać kolejne wartości zmiennej zmienna
chodzi oto ?

zmienna2:=(zmienna1+1);
0

Dokładnie tak - prościej byś przecież to sam sprawdził i się przekonał, niż czekał na czyjąś odpowiedź ;-)

0
Olaf123 napisał(a):

jak mam dodawać kolejne wartości zmiennej zmienna
chodzi oto ?
zmienna2:=(zmienna1+1);

Nie... ale blisko.

zmienna2 := zmienna2 + zmienna1;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1