Szukanie plików *.jpg na Win10 nie działa prawidłowo

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-10 23:47
0

Mam taki prosty kod.
Wyszukuje pliki jpg w katalogu.

 if FindFirst('*.jpg', faAnyFile, SearchResult) = 0 then
 begin
  repeat
   ShowMessage(SearchResult.Name);
  until FindNext(SearchResult) <> 0;
  FindClose(searchResult);

W katalogu mam pliki .jpg oraz .jpgold
Na win7 działa dobrze, a na win10 znajduje mi także pliki *.jpgold.
Dlaczego?

edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2019-05-11 01:26

Pozostało 580 znaków

2019-05-11 01:32
1

Być może to ten sam problem co tu – Why does FindFirst return file names that don't match the mask?

Wygląda na to, że musisz sam dodatkowo walidować rozszerzenie po znalezieniu pliku.


Pozostało 580 znaków

2019-05-11 13:05
0

Już nie pierwszy raz spotykam się z przypadkiem, że na Win10 coś działa inaczej niż u mnie.

Pozostało 580 znaków

2019-05-17 12:47
0

No coz skoro tak sie dzieje skupilbym sie na zaklejeniu sprawy, czyli dodaniu instrukcji ktora dodatkowo przefiltruje ostatnie znaki, jeli ostatnie znaki pliku to .jpg to wdety doaj do listy wysukanych plikow, jesli nie usun z listy...

Co do programow na windows 10... pisalem niedawno program na ktorym byl TChromium i standardowe komponenty. U mnie dzialal bez problemu, niestety osobie ktorej wyslalem miala windows 10 - rzekomo wyskakiwaly bledy i program ow nawet nie odpalil - nie mam zielonego pojecia dlaczego. Myslalem ze to wina iz uzywam stary Borland Delphi 7, w kazdym razie skonczylo sie iz musialem podziekowac za zlecenie - nie wiem czemu to nie dzialalo!


Pozostało 580 znaków

2019-05-17 17:16
0

Teoretycznie to nie jest żaden problem. Skoro system używa krótkich ścieżek podczas wyszukiwania, to do wyników mogą się dostać również te pliki, których nazwy pasują jedynie częściowo do filtru. Dlatego, aby mieć pewność, nazwę znalezionego pliku można potraktować regexem (lub w inny sposób) i ostatecznie potwierdzić czy pasuje czy nie.


Pozostało 580 znaków

2019-05-21 19:55
Opi
0

Znalezione w czeluściach mojego archaicznego CodeBank :)


(*
> Mam takie 4 pliki:
> 1. c:\temp\test1.tx
> 2. c:\temp\test2.txt
> 3. c:\temp\test3.txtA
> 4. c:\temp\test3.txtB

> FindFirst('c:\temp\*.txt', ...
> zwróci #2, #3 i #4 !!!

Błąd Windows, czy też działanie niezgodne z oczekiwanym
Można filtrować samemu używając funkcji którą kiedyś na tej grupie podał
Wojciech Spook Sura:
*)

function StringMatchesMask(S, mask: string; CaseSensitive:
Boolean = false): Boolean;

 function InternalStringMatchesMask(PS, PMask : PChar) : boolean;

 begin
 while PMask^<>#0 do
    begin
    // Trzy możliwości:
    case PMask^ of
       '?' : begin
          // Znak zapytania zastępuje dokładnie jeden znak.
          if PS^=#0 then
           begin
           // Osiągnięto koniec ciągu znaków - brakuje znaku
           // pasującego do znaku zapytania - czyli ciąg
           // nie pasuje do maski
           result:=false;
           exit
           end;
          inc(PMask);
          inc(PS);
          end;
       '*' : begin
          // Przy gwiazdce - zastępującej dowolną serię zera lub więcej
          // znaków - sprawa komplikuje się: nie możemy użyć strategii
          // zachłannej, bo funkcja powie, że 'adas' nie pasuje do '*as'.
          // Dlatego dla każdego potencjalnego trafienia trzeba będzie
          // sprawdzić, czy reszta ciągu i maski do siebie pasują.

          // Najpierw sprawdzamy prosty warunek:
          inc(PMask);
          if PMask^=#0 then
           begin
           // Gwiazdka na końcu wyrażenia - akceptujemy wszystko,jak
           // leci.
           result:=true;
           exit
           end;

          // Teraz PMask znajduje się na pierwszym znaku za gwiazdką.
          while (PS^<>#0) do
             begin
             // Teraz mamy dwie możliwości.

             // 1. PMask nie jest wildcardem i nie pasuje do ciągu
             // na tej pozycji. W tej sytuacji inkrementujemy ciąg.
             // Potocznie: "gwiazdka zjada ten znak".
             if not(PMask^ in ['?','*']) and (PMask^<>PS^) then
              begin
              inc(PS);
              if PS^=#0 then
                begin
                // Osiągnęliśmy koniec ciągu znaków, ale nie
                // udało się znaleźć pasującego znaku, czyli
                // ciąg nie pasuje do wzorca.
                result:=false;
                exit
                end;
              end else

             // 2. PMask pasuje do ciągu na tej pozycji lub
             // jest wildcardem. Wtedy jeśli rekurencyjne wywołanie
             // zwróci true - kończymy działanie z rezultatem true.
             // W przeciwnym wypadku inkrementujemy ciąg.
                begin
                if InternalStringMatchesMask(PS, PMask) then
                  begin
                  result:=true;
                  exit
                  end else
                    begin
                    inc(PS);
                    if PS^=#0 then
                     begin
                     // Analogicznie, jak powyżej
                     result:=false;
                     exit
                     end;
                    end;
                end;
             end;

          // Jeżeli do tego miejsca nie udało się znaleźć pasującej
          // części wzorca, oznacza to, że ciąg nie pasuje do wzorca.
          result:=false;
          exit
          end;
       else begin
         // Na koniec najprostsze: badany znak maski nie jest
         // wildcardem. Jeśli pasuje do ciągu, to inkrementujemy oba
         if PMask^=PS^ then
           begin
           inc(PMask);
           inc(PS);
           end else

         // Jeśli nie, oznacza to, że ciąg nie pasuje do maski.
             begin
             result:=false;
             exit
             end;
         end;
    end;
    end;

 // Maska skończyła się. Jeśli ciąg znaków również - oznacza to, że pasuje
 // do niej.
 if PS^=#0 then
   result:=true else
   result:=false;
 end;

begin
if CaseSensitive then
  result:=InternalStringMatchesMask(PChar(s), PChar(mask)) else
  result:=InternalStringMatchesMask(PChar(UpperCase(s)),
PChar(UpperCase(mask)));
end;

Jednak najlepsze rozwiązanie to RegExp:

uses PerlRegExp;

var
 RegExp: TPerlRegEx;
begin
 RegExp := TPerlRegEx.Create;
 RegExp.Options := [preCaseLess];
 RegExp.RegEx := '.+\.jpg$';

 if FindFirst('*', faAnyFile, SearchResult) = 0 then
 begin
  repeat
   RegExp.Subject := SearchResult.Name;
   if RegExp.Match then Memo.Lines.Add(RegExp.MatchedText);
  until FindNext(SearchResult) <> 0;

  FindClose(searchResult);
  end;

 {Zwolnienie zmiennej}
 RegExp.Free;
end;
edytowany 1x, ostatnio: Opi, 2019-05-21 20:01

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0