TPingSend synapse – wyciek pamięci!

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-03 21:31
0

Prosta aplikacja sprawdzająca ping w timerze co 50ms. Problem polega na tym ze po kilkunastu dniach aplikacja potrafi zajmowac w pamieci nawet 600mb i ciagle rosnie (pinguje około 150 hostów co 20 sek)!
Wykonałem test > zamieniłem pingSend na Indny i nie ma tego problemu, ewidentnie wyciek jest po stronie pingsend. Czy komuś udało sie nad tym zapanować ?
// DODAM ze 20 hostów jest offline.

procedure Tping1.Execute;
var
pg:TPingSend;
wew_ping:integer;
begin
 FreeOnTerminate:=true;

 wew_ip:=u2_host;
 u2_stop:=true;

//->PingSend
try
pg:=TPingSend.Create;
pg.Timeout:=250;
if pg.Ping(wew_ip) = true then
 begin
  wew_ping:=pg.PingTime;
  wew_odpowiedz:='1:[ip:-'+
  wew_ip+'-]'+'[ms:'+
  IntToStr(wew_ping)+'-]';
 end else
 begin
  wew_odpowiedz:='0:[ip:-'+wew_ip+'-]';
 end;
 synchronize(u2_dodaj_odpowiedz);
finally
//Destruktor
if pg <> nil then
 FreeAndNil(pg);
//pg.Free;
end;
//<- PingSend

u2_stop:=false; //mozna wykonywać kolejny
edytowany 4x, ostatnio: furious programming, 2019-05-03 23:18

Pozostało 580 znaków

2019-05-03 22:35
2
 1. używanie try - finally ma wyglądać tak
obiekt := TKlasa.Create;
try
 obiekt.cos;
finally
 obiekt.Free;
 //lub
 FreeAndNil(obiekt);
end;
 1. zwalniasz wątek? - daj cały kod wątku
 2. w czym piszesz? w nowszych Delphi masz ReportMemoryLeaksOnShutdown w starszych można to samo osiągnąć korzystając z FastMM

Chcesz pomocy - pokaż kod - abrakadabra źle działa z techniką.

Pozostało 580 znaków

2019-05-04 00:53
0

d 2007 wersja komercyjna, kupilem dawno temu - brak ReportMemoryLeaksOnShutdown :)

ping:=TPing1.Create(false);
edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2019-05-04 00:56
Wstawiaj kod w znaczniki kolorujące składnię – ```pascal przed kodem, a po kodzie samo ``` - furious programming 2019-05-04 00:56

Pozostało 580 znaków

2019-05-04 15:31
0

CAŁY KOD WĄTKU


Chcesz pomocy - pokaż kod - abrakadabra źle działa z techniką.

Pozostało 580 znaków

2019-05-04 17:37

Problemem jest sam TPingSend, nie zwalania się poprawnie i zapycha pamięć.

Wywołanie:

if (unit1.u1_lista_ip.Count > 0) and (unit2.u2_stop = false) then
 begin
 s_ip:=unit1.u1_lista_ip[0];
 unit1.u1_lista_ip.Delete(0);
 unit2.u2_host:=s_ip;
 g_ip1:=TPing1.Create(false);
 sleep(5);
 //g_ip1.Free;
 end;

Wątek:

unit Unit2;

interface

uses
 Classes,unit1,SysUtils,ComCtrls, pingsend;

type
 Tping1 = class(TThread)
 private
  { Private declarations }
  wew_odpowiedz,wew_ip:string;
  procedure u2_dodaj_odpowiedz;
 protected
  procedure Execute; override;
 end;

var
u2_host:string;
u2_stop:boolean;

implementation

{ Important: Methods and properties of objects in visual components can only be
 used in a method called using Synchronize, for example,

   Synchronize(UpdateCaption);

 and UpdateCaption could look like,

  procedure Tping1.UpdateCaption;
  begin
   Form1.Caption := 'Updated in a thread';
  end; }

{ Tping1 }

procedure tping1.u2_dodaj_odpowiedz;
begin
 unit1.u1_lista_odpowiedz.Add(wew_odpowiedz);
end;

procedure Tping1.Execute;
var
pg:TPingSend;
wew_ping:integer;
begin
 FreeOnTerminate:=true;

 wew_ip:=u2_host;
 u2_stop:=true;

//->PingSend
try
pg:=TPingSend.Create;
pg.Timeout:=250;
if pg.Ping(wew_ip) = true then
 begin
  wew_ping:=pg.PingTime;
  wew_odpowiedz:='1:[ip:-'+
  wew_ip+'-]'+'[ms:'+
  IntToStr(wew_ping)+'-]';
 end else
 begin
  wew_odpowiedz:='0:[ip:-'+wew_ip+'-]';
 end;
 synchronize(u2_dodaj_odpowiedz);
finally
//Destruktor
if pg <> nil then
 FreeAndNil(pg);
//pg.Free;
end;
//<- PingSend
u2_stop:=false; //mozna wykonywac kolejny

end;

end.
edytowany 1x, ostatnio: Gimo, 2019-05-04 17:40

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0