Wybiórczy select komórek z klawiszem Ctrl i mouse

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-02 10:18
0

Witam.

Jak zrobić coś takiego w TStringGrid?
Potrafię zrobić select ale z klawiatury i to w dodatku nie wybiórczo tylko ciągle.
A na to nie ma pomysłu nawet jak zacząć.

Z góry dziękuje za sugestie.

Bez tytułu.png


Delphi gcc AVR ATMEL mysql

Pozostało 580 znaków

2019-05-02 13:07
2

Musisz obsłużyć OnDrawCell i zrobić sobie jakąś listę zaznaczonych komórek. Musiałem się oderwać więc trzymaj minimalny przykład:

uses
 Generics.Collections;

procedure TForm5.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 SelectedItems := TList<Integer>.Create();
end;

procedure TForm5.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
 Rect: TRect; State: TGridDrawState);
var
 selectedCell : Integer;

begin
 with StringGrid1 do
 begin
  Canvas.Font.Color := clBlack;
  Canvas.Brush.Color := clWhite;
  if ((ACol < FixedCols) or (ARow < FixedRows)) then
   Canvas.Brush.Color := clBtnFace
  else
   if SelectedItems.BinarySearch(ARow * ColCount + ACol, selectedCell) then
    Canvas.Brush.Color := clAqua;
  Canvas.FillRect(Rect);
  Canvas.TextOut(Rect.Left, Rect.Top, Cells[ACol, ARow]);
 end;
end;

procedure TForm5.StringGrid1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
 HitCol, HitRow : Integer;
 selectedCell : Integer;

begin
 if ssCtrl in Shift then
 with StringGrid1 do
 begin
  MouseToCell(X, Y, HitCol, HitRow);
  if ((HitCol > FixedCols - 1) and (HitRow > FixedRows - 1)) then
   if SelectedItems.BinarySearch(HitRow * ColCount + HitCol, selectedCell) then
    SelectedItems.Delete(selectedCell)
   else
    SelectedItems.Add(HitRow * ColCount + HitCol);

  Invalidate;
  SelectedItems.Sort();
 end;
end;

Jeszcze mała uwaga. W tej wersji nie zadziała to z RangeSelect. Trzeba wyłączyć tą opcję (jak w przykładzie z załącznika albo dorobić funkcjonalność).

 • Grid.7z (0,63 MB) - ściągnięć: 1
edytowany 1x, ostatnio: Clarc, 2019-05-02 13:09

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0