[Delphi] TWebBrowser

0

Cześć Chlopaki !!! [cya]

Przeczytałam z uwagą artykuł Sebka i nie znalazłam odpowiedzi na nurtujący mnie problem:
Jak mogę wyświetlić stronkę online ? np:
WebBrowser1.Navigate('C:\brudnopis\index.html');
U mnie to nie działa...
A może ten komponent trzeba jakoś z czymś łączyć ??
Jestem zupełnie i straszliwie początkująca wybaczcie niedokładność pytania... :-(

0

Jak mogę wyświetlić stronkę online ? np:
WebBrowser1.Navigate('C:brudnopisindex.html');

to może tak?
WebBrowser1.Navigate('file://c:\brudnopisindex.html');

zobacz może robisz literówkę w nazwie albo zamiast htm piszesz html różnie to bywa :)

0

Cześć kobietko ;) !!!

Powiedz mi w jaki sposób objawia się to "niedziałanie"? Strona się nie otwiera? Błąd wyskakuje? Napisz na pewno coś poradzę bo stronę z dysku otwiera się tak jak napisałaś. (WebBrowser1.Navigate('C:\Cus.html');

0

Z dopisaniem file:// tez nie działa.[glowa]
Objawia się w ten sposób że nie krzyczy żadnych błędów kompiluje się o.k. tylko nic zupełnie nie wyświetla, czyli wyświetla puste białe okno.

Joanka

0

U mnie działa wersja z file:// i bez niego, a może spróbuj sprawdzić rozszerzenie tego pliku który otwierasz, html i htm to różnica!! Może w kodzie masz otwieranie .htm, a na dysku jest plik .html. Sprawdź także małe i DUŻE literki, musi działać!! !! !!

0

...może spróbuj sprawdzić rozszerzenie tego pliku który otwierasz, html i htm to różnica!! Może w kodzie masz otwieranie .htm, a na dysku jest plik .html. Sprawdź także małe i DUŻE literki, musi działać!! !! !!

Sebek a co ja pisałem :P

Proponuję rozwiązanie które wykluczy literówki itp, wstaw OpenDialog z zakłądki Dialogs i pod kod przycisku daj

if OpenDialog1.Execute then WebBrowser1.Navigate(OpenDialog1.FileName);

:)

0

Sprawdziłam, literówek nie ma.
Przesyłam kod, może jest tam jakiś kruczek ?[???]
Może tam być trochę za dużo komponentów ale nie wiedziałam co muszę wstawiać :(

joanka

            * 

unit nowy;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, OleCtrls, SHDocVw, ComCtrls, HTTPApp, HTTPProd;

type
TForm1 = class(TForm)
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
TabSheet2: TTabSheet;
TabSheet3: TTabSheet;
WebBrowser1: TWebBrowser;
procedure aaa;
private
{ Private declarations }

public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.aaa;
begin
WebBrowser1.Navigate('file://F:\brudnopis\index.html');
end;

end.

0

Z dopisaniem file:// tez nie działa.[glowa]
Objawia się w ten sposób że nie krzyczy żadnych błędów kompiluje się o.k. tylko nic zupełnie nie wyświetla, czyli wyświetla puste białe okno.

Mam dwie koncepcje:

1.
Objawy:
Biały webbrowser z widoczną ramką 3d

Powód:
Najprawdopodobniej wczytana strona jest pusta :)

2.
Objawy:
Biały webbrowser bez widocznej ramki 3d

Powód:
webbrowser.navigate dajesz prawdopodobnie w jakimś zdarzeniu, które nie występuje, podepnij to pod kliknięcie buttona :)

[Dopisane]
Tak, jak mówiłem, nie masz nigdzie wywołanej procedury aaa, i dlatego się nic nie dzieje :). Czyli obejrzyj sobie punkt 2 :)

0

WebBrowser1.Navigate('file://F:brudnopisindex.html'); wstaw np. do Button1.Click; Bo w twoim kodzie procedure aaa nigdzie się nie "dokonuje".

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs;

type
TForm1 = class(TForm)
WebBrowser1: TWebBrowser;
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Navigate('file://F:brudnopisindex.html');
end;

end.

Teraz po kliknięciu w button pokaże się strona.

0

No więc joanko wstaw na formę Button i pod zdarzenie OnClick tego komponentu wpisz

aaa;

:)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0