[Delphi] Przesuwanie formy...

0

Mam Form1 z Ustawionym BorderStyle na bsNone. Jak zrobic, aby po kliknięciu nayszką na Form1, przytrzymaniu przycisku i przeciągnięciu myszką, żeby Form1 się przesnęło.Chodzi mi tu o przesuwanie formy, gdyż NIE MA ramki, prosze o kod (jak mozna...).

  1. Jak zrobic, żeby wszystkie obrazki, które mam na przyciskach, byly wkompilowane w program???

  2. Jak zrobic, żeby wszystkie dźwięki, byly wkompilowane w program???

0

Facet SZUKAJ NA FORUM I ZAGLĄDAJ DO FAQ!!!!!!! WCZORAJ ODPOWIADAŁEM NA TO PYTANIE A ODPOWIEDŹ JEST W FAQ!!!!!!

i jak wiesz że zadasz kilka pytań to dawaj je w jednym poście!

0

Pochwalony!
Więc Aby coś takiego zrobić zrób tak:

{...}
var
T: TPoint;
MD: Boolean;

{..}

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
MD := True;
T := Point(X, Y);

end;

procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
if (MD) then
begin
Left := (X - T.X);
Top := (Y - T.Y);
end;
end;

procedure TForm1.FormMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
MD := False;

end;

Kod jest prawie taki sam jak w jednym z postów z archiwum forum :) ale pisałem go z głowi i myślę że nie popełniłem błędu... :)

0

czytaj FAQ !!!!!!!!!!!!!!! FAQ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [krzyk] [diabel] [diabel] [diabel] [diabel] [diabel] [diabel] [diabel] [diabel] [diabel]

0

mozna tez:

[code]interface

{...}

private
procedure WndProc(var Msg: TMessage); override;

{...}

implementation

{...}

procedure TForm1.WndProc(var Msg: TMessage);
begin
inherited WndProc(Msg);
with Msg do
if (Msg = WM_NCHitTest) and (Result = htClient) then
Result := htCaption
end;
[/code]

wtedy windows sam obsluzy przesuniecie

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1