Przypinanie ikon (Windows 10)

0

Chciałbym podjąć temat programowego przypinania ikon w Windows.
O ile się orientuję, nie ma żadnego API, które realizowałoby to zadanie. Są jednak rozwiązania, które działają. Niestety, nie potrafię zmusić kodu (patrz niżej), aby działał w Windows 10 - w systemie Windows 7 działa OK.

Moduł ShellVerb.pas

unit ShellVerb;

interface

uses Windows, SysUtils, Variants, Classes, ComObj, ActiveX;

type
 TShellVerb = (svPinToTaskBar, svUnpinFromTaskBar, svPinToStartMenu, svUnpinFromStartMenu);

 procedure ExecuteVerb(const FileName: string; Verb: TShellVerb); overload;

implementation

function ExecuteVerb(const FileName, VerbName: string): Boolean; overload;
var
 AOleFolder: OleVariant;
 AOleFolderItem: OleVariant;
 AShell: OleVariant;
 AName: string;
 I: Integer;
begin
  CoInitialize(nil);
  try
   AShell := CreateOleObject('Shell.Application');
   AOleFolder := AShell.Namespace(ExcludeTrailingPathDelimiter(ExtractFileDir(FileName)));
   AOleFolderItem := AOleFolder.ParseName(ExtractFileName(FileName));

   for I := 0 to AOleFolderItem.Verbs.Count - 1 do
     begin
      AName := AOleFolderItem.Verbs.Item(I).Name;

       if AName = VerbName then
        begin
         AOleFolderItem.Verbs.Item(I).DoIt;
         Exit(True);
        end;
     end;

   Result := False;
  finally
   CoUninitialize();
  end;
end;

procedure ExecuteVerb(const FileName: string; VerbID: array of Integer); overload;
var
 AHandle: THandle;
 AVerbNameBuffer: array[Byte] of Char;
 I: Integer;
begin
  AHandle := LoadLibrary('shell32.dll');
  for I := Low(VerbID) to High(VerbID) do
   if LoadStringW(AHandle, VerbID[I], @AVerbNameBuffer, Length(AVerbNameBuffer)) > 0 then
     begin
      ExecuteVerb(FileName, AVerbNameBuffer);
      Break;
     end;
end;

procedure ExecuteVerb(const FileName: string; Verb: TShellVerb); overload;
begin
  case Verb of
   svPinToTaskBar    : ExecuteVerb(FileName, [5386]);
   svUnpinFromTaskBar  : ExecuteVerb(FileName, [5387]);
   svPinToStartMenu   : ExecuteVerb(FileName, [51201, 5381]);
   svUnpinFromStartMenu : ExecuteVerb(FileName, [51394, 5382]);
  end;
end;

// Wywołanie:
procedure Button1Click(Sender: TObject);
begin
  // svPinToTaskBar, svUnpinFromTaskBar, svPinToStartMenu, svUnpinFromStartMenu
  ExecuteVerb('ŚĆIEŻKA DOSTĘPU DO APLIKACJI', svPinToTaskBar);
end;

Ma ktoś jakiś pomysł jak to zrealizować poprawnie w Windows 10?
Jak już wspomniałem, testowałem na Windows 7 i tam jest OK - ikonka aplikacji jest prawidłowo przypinana na pasku zadań lub w Menu Start.
Proszę o pomoc w tej materii,
-Pawel

0
Pepe napisał(a):

Chciałbym podjąć temat programowego przypinania ikon w Windows.
O ile się orientuję, nie ma żadnego API, które realizowałoby to zadanie.

Z bardzo słusznego powodu – jest to czynność pozostawiona użytkownikowi, podobnie jak np. kolejność ikonek na pulpicie. To użytkownik ma sobie przypinać programy jakie chce, kiedy chce, i czy w ogóle chce.

0
Azarien napisał(a):
Pepe napisał(a):

Chciałbym podjąć temat programowego przypinania ikon w Windows.
O ile się orientuję, nie ma żadnego API, które realizowałoby to zadanie.

Z bardzo słusznego powodu – jest to czynność pozostawiona użytkownikowi, podobnie jak np. kolejność ikonek na pulpicie. To użytkownik ma sobie przypinać programy jakie chce, kiedy chce, i czy w ogóle chce.

Tak myślałem, że pierwszą myślą będzie po co to, a to nie ładnie etc...
Może od razu odpowiem, żeby nie było nieporozumień. Oczywiście, zgadzam się z taką polityką Microsoft - to użytkownik decyduje czy chce przypiąć ikonkę swojej aplikacji czy nie. Stworzenie takiego API mogłoby spowodować nagminne wykorzystywanie tej funkcji i śmietnik na pasku zadań użytkownika.
Ale tak czy siak to zadanie można zrealizować programowo, symulując wybranie menu kontekstowego przez użytkownika i wykonanie na nim akcji.
Mój pakiet instaluje wiele aplikacji - jest to ułatwienie dla użytkownika (może sobie szybko "wyklikać", które ikonki chce przypiąć do paska zadań, do których chce utworzyć klasyczne skróty). Reasumując - NIE, NIE WYMUSZAM niczego na użytkowniku.

Pytanie było czy można to zrealizować w Windows 10, a nie czy to jest działanie etyczne. Zadanie takie realizuje np. wtyczka do instalatora NSIS (http://nsis.sourceforge.net/StdUtils_plug-in) - niestety, napisana jest w C i poza tym realizuje mnóstwo innych funkcji (nie jestem wielkim znawcą C).
-Pawel

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0