Jak pobrać dane podmiotu gospodarczego z bazy GUS?

Odpowiedz Nowy wątek
2018-03-14 21:12

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

Próbuję pobrać dane podmiotu z bazy GUS na podstawie numeru NIP.

Przy pomocy WSDL Importer próbowałem zbudować interfejs do webserwisu i interfejs się tworzy, ale nie działa jak tego oczekuję (sypie błędami) , więc postanowiłem zejść poziom niżej i wykorzystać wprost klasę THTTPReqResp tak jak w poniższej, testowej funkcji:

function test: string;
var
 lHttpReqResp: THTTPReqResp;
 lSoapEnvelope: string;
 lMemStream: TMemoryStream;
begin
 result := 'OK';
 lHttpReqResp := THTTPReqResp.Create(nil);
 lMemStream := TMemoryStream.Create;
 try
  lSoapEnvelope := //
   ' <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ' + //
   '<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ns="http://CIS/BIR/PUBL/2014/07"> ' + //
   ' <soap:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> ' + //
   '  <wsa:To>https://wyszukiwarkaregontest.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc</wsa:To> ' + //
   '  <wsa:Action>http://CIS/BIR/PUBL/2014/07/IUslugaBIRzewnPubl/Zaloguj</wsa:Action> ' + //
   ' </soap:Header> ' + //
   ' <soap:Body> ' + //
   '  <ns:Zaloguj> ' + //
   '   <ns:pKluczUzytkownika>abcde12345abcde12345</ns:pKluczUzytkownika> ' + //
   '  </ns:Zaloguj> ' + //
   ' </soap:Body> ' + //
   '</soap:Envelope> ';
  try
   lHttpReqResp.UseUTF8InHeader := True;
   lHttpReqResp.Connect(False);
   lHttpReqResp.URL := 'https://wyszukiwarkaregontest.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc';
   lHttpReqResp.InvokeOptions := [soNoValueForEmptySOAPAction];
   lHttpReqResp.Execute(lSoapEnvelope, lMemStream);
  except
   on e: Exception do
    result := e.Message;
  end;
 finally
  lMemStream.Free;
  lHttpReqResp.Free;
 end;
end; 

Rezultatem funkcji jest string ''OK" albo string z opisem błędu (e.message).
Niestety, w rezultacie dostaję takie coś:

Cannot process the message because the content type 'text/xml; charset="utf-8"' was not the expected type 'multipart/related; type="application/xop+xml"'. (415) - 'https://wyszukiwarkaregontest.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc'
edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2018-03-14 22:28

Pozostało 580 znaków

2018-03-14 21:18

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 3 dni temu

Lokalizacja: Redmond, WA

0

Wydaje mi się, że error nie mógł być lepszy - poszukaj jak w THTTPReqResp zmienia się content-type na ten co chce serwer i zobacz czy pójdzie


░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░

Pozostało 580 znaków

2018-03-14 21:23

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

@krwq
szukam cały dzień ale bez rezultatu
webserwisy nie są moją mocną stroną

Pozostało 580 znaków

2018-03-14 23:02

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 3 dni temu

Lokalizacja: Redmond, WA

0

@grzegorz_so, ja nie uzywalem Delphi od jakis 7 lat, nigdy nie robilem w nim webserwisu ani nie uzywalem THTTPReqResp i pierwszy wynik na googlu mi wyswietlil jak to zrobic.

Ustawiasz event: OnBeforePost na tak jak napisali w tym poscie:
https://stackoverflow.com/que[...]ttp-header-using-thttpreqresp
tylko zmien content-type na ten co masz napisane w errorze


░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░
edytowany 1x, ostatnio: krwq, 2018-03-14 23:02

Pozostało 580 znaków

2018-03-15 06:13

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

@krwq:
Próbowałem to zanim wrzuciłem temat na forum
Teraz już nie pamiętam co było nie tak, być może miałem wtedy jakiś inny błąd, sprawdzę to ponownie

edytowany 2x, ostatnio: grzegorz_so, 2018-03-15 09:03

Pozostało 580 znaków

2018-03-15 12:58

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 8 godzin temu

4

W załączniku masz gotowy wygenerowany moduł z WSDLa (generowałem w jakimś nowszym Delphi, XE7) oraz klasę do ogarnięcia tego. Używa się to tak (ten x to tylko żebyś wiedział co jest co :)):

procedure AddressFromNIP(const NIP: string);
const
 UserKey = 'klucz użytkownika';
var
 wyszukiwarka: TWyszukiwarkaRegon;
 node: IXMLNode;
begin
 try
  wyszukiwarka := TWyszukiwarkaRegon.Create;
  if wyszukiwarka.Login(UserKey) then
  begin
   if wyszukiwarka.InfoByNIP(NIP) then
   begin
    node := wyszukiwarka.SearchResult.ChildNodes.FindNode('root').ChildNodes.FindNode('dane');
    x.NIP := NIP;
    x.Name := node.ChildNodes.FindNode('Nazwa').Text;
    x.Street := node.ChildNodes.FindNode('Ulica').Text;
    x.Number := '';
    x.PostalCode := node.ChildNodes.FindNode('KodPocztowy').Text;
    x.City := node.ChildNodes.FindNode('Miejscowosc').Text;
    x.Country := '';

    node := node.ChildNodes.FindNode('Regon');
    if (node <> nil) and (node.text <> '') then
    begin
     if wyszukiwarka.FullReport(node.Text) then
     begin
      node := wyszukiwarka.SearchResult.ChildNodes.FindNode('root').ChildNodes.FindNode('dane');
      if (node <> nil) and node.HasChildNodes then
      begin
       x.NIP := NIP;
       x.Name := node.ChildNodes.FindNode('praw_nazwa').Text;
       x.Street := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzUlica_Nazwa').Text;
       x.Number := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzNumerNieruchomosci').Text;
       x.PostalCode := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzKodPocztowy').Text;
       x.City := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzMiejscowosc_Nazwa').Text;
       x.Country := node.ChildNodes.FindNode('praw_adSiedzKraj_Nazwa').Text;
      end;
     end
     else
      x.ErrorMsg := wyszukiwarka.ErrorMessage;
    end;
   end
   else
    x.ErrorMsg := wyszukiwarka.ErrorMessage;
   wyszukiwarka.Logout;
  end;
 except
  on E: Exception do
  begin
   ShowMessage(E.Message);
  end;
 end;
end;

Chcesz pomocy - pokaż kod - abrakadabra źle działa z techniką.

Pozostało 580 znaków

2018-03-15 13:38

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 1 minuta temu

Lokalizacja: Gorlice

A bez modułu taka zabawa na piechotę.

type
 TGUSActions = (gaZaloguj, gaDanePobierzPelnyRaport); //itd
//ciach
procedure TForm2.BeforeRRPost(const HTTPReqResp: THTTPReqResp; Data: Pointer);
const
 sActions: array [Low(TGUSActions)..High(TGUSActions)] of String = (
  'action="http://CIS/BIR/PUBL/2014/07/IUslugaBIRzewnPubl/Zaloguj"',
  'action="http://CIS/BIR/PUBL/2014/07/IUslugaBIRzewnPubl/DanePobierzPelnyRaport"'
  ); //itd
 cContentHeader = 'Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;';
 cSidHeader = 'sid: ';
begin
 HttpAddRequestHeaders(Data, PChar(cContentHeader + sActions[fGUSaction]), Length(cContentHeader + sActions[fGUSaction]), HTTP_ADDREQ_FLAG_REPLACE);
 if Length(fSessionId) > 0 then
  HttpAddRequestHeaders(Data, PChar(cSidHeader + fSessionId), Length(cSidHeader + fSessionId), HTTP_ADDREQ_FLAG_ADD);
end;

function TForm2.CreateGUSFrame(Action, Body: string): string;
begin
 result:=
  '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ' +
  '<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ns="http://CIS/BIR/PUBL/2014/07"> ' +
  ' <soap:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> ' +
  '  <wsa:To>https://wyszukiwarkaregontest.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc</wsa:To> ' +
  '  <wsa:Action>' + Action + '</wsa:Action> ' +
  ' </soap:Header> ' +
  ' <soap:Body> ' +
  Body +
  ' </soap:Body> ' +
  '</soap:Envelope>';
end;

function ExtractData(sBegin, sEnd, sData: string): string;
var
 iStartPos, iEndPos: integer;
begin
 Result := '';
 iStartPos := Pos(sBegin, sData) + Length(sBegin);
 iEndPos := PosEx(sEnd, sData, iStartPos);
 if (iStartPos > Length(sBegin)) and (iEndPos > iStartPos) then Result := Copy(sData, iStartPos, iEndPos - iStartPos);
end;

function TForm2.Test: string;
var
 lHttpReqResp: THTTPReqResp;
 lSoapEnvelope: string;
 lStrStream: TStringStream;
 sBody: string;
begin
 result := 'OK';
 fSessionId:= '';
 lHttpReqResp := THTTPReqResp.Create(nil);
 lStrStream := TStringStream.Create;
 try
  sBody:=
   '  <ns:Zaloguj> ' +
   '   <ns:pKluczUzytkownika>abcde12345abcde12345</ns:pKluczUzytkownika> ' +
   '  </ns:Zaloguj> ';

  lSoapEnvelope:= CreateGUSFrame('http://CIS/BIR/PUBL/2014/07/IUslugaBIRzewnPubl/Zaloguj', sBody);

  try
   lHttpReqResp.OnBeforePost:= BeforeRRPost;
   lHttpReqResp.UseUTF8InHeader := True;
   lHttpReqResp.Connect(False);
   lHttpReqResp.URL := 'https://wyszukiwarkaregontest.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc';
   lHttpReqResp.InvokeOptions := [soNoValueForEmptySOAPAction];

   fGUSaction:= gaZaloguj;
   lHttpReqResp.Execute(lSoapEnvelope, lStrStream);

   lStrStream.Position:= 0;

   //tu wyciągnać ZalogujResult to chyba ma być SessionId
   fSessionId:= ExtractData('<ZalogujResult>', '</ZalogujResult>', lStrStream.ReadString(lStrStream.Size));

   lStrStream.Clear;

   sBody:=
    '  <ns:DanePobierzPelnyRaport> ' +
    '  <ns:pRegon>00033150100000</ns:pRegon> ' +
    '  <ns:pNazwaRaportu>PublDaneRaportPrawna</ns:pNazwaRaportu> ' +
    '  </ns:DanePobierzPelnyRaport>';

   lSoapEnvelope:= CreateGUSFrame('http://CIS/BIR/PUBL/2014/07/IUslugaBIRzewnPubl/DanePobierzPelnyRaport', sBody);

   fGUSaction:= gaDanePobierzPelnyRaport;
   lHttpReqResp.Execute(lSoapEnvelope, lStrStream);

   lStrStream.Position:= 0;

   Memo1.Text:= lStrStream.ReadString(lStrStream.Size);
  except
   on e: Exception do
    result := e.Message;
  end;
 finally
  lStrStream.Free;
  lHttpReqResp.Free;
 end;
end;

Nie odpowiadam na PW w sprawie pomocy programistycznej.
Pytania zadawaj na forum, bo:
od tego ono jest ;) | celowo nie zawracasz gitary | przeczyta to więcej osób a więc większe szanse że ktoś pomoże.

Pozostało 580 znaków

2018-03-15 13:43

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

@abrakadaber: , @kAzek
dzięki, muszę to wypróbować

Pozostało 580 znaków

2018-03-15 14:16

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

@kAzek:
wielkie dzięki, Twoje rozwiązanie działa :))

Pozostało 580 znaków

2018-03-15 14:33

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

@abrakadaber:
Dzięki za chęć pomocy ale moje Delphi jest trochę za stare. Gdyby nie było tak stare to sam bym w ten sposób rozwiązał problem, bo od tego własnie zacząłem :)

Pozostało 580 znaków

2018-03-15 14:41

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 8 godzin temu

0

znaczy co kod, który Ci podałem nie działa? Przecież sam kod się niczym nie różni - różnica była w narzędziu, którego używa delphi do wygenerowania kodu z WSDLa - te ze starszych wersji nie dają rady. Ale gotowy kod nawet na D7 powinien zadziałać.


Chcesz pomocy - pokaż kod - abrakadabra źle działa z techniką.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

2 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0, botów: 2

Robot: Googlebot (2x)