Usuwanie ze stringgrida po wybranym konkretnym wierszu.

0

Witam,jak mogę usunąć wybrany wiersz ze stringrida ale po wybranym ID,a nie po wybranym wierszu.

Bo wiem,że instrukcja do usuwania po wybranym wierszu jest jaka:

StringGrid1.DeleteRow(jaki);

gdzie zmienna "jaki" to jest wiersz jaki chce usunac.

A gdy chce wybrać,że np ma być usunięty wiersz o id = 1?

title

0

Tak się nie da.
Musisz wyszukać numer wiersza a potem usunąć sposobem jaki podałeś

0

Ok,zrobiłem tak jak powiedziałeś :


 for z:=0 to (length(tab)) do
  begin

  if tab[z].id=strtoint(jaki) then
  begin
  StringGrid1.DeleteRow(z);
  end ;

  end; 

I rzeczywiście działa,ale do pewnego momentu,raz normalnie usunie wybrany wiersz raz wywali program i nie wiem dlaczego?

0

ale Ty zamiast szukać w stringridze przeszukujesz jakąś tablicę tab

for I := 0 to StringGrid1.RowCount - 1 do
 if StringGrid1.Cells[0,i]=jakiesId then
  begin
   StringGrid1.deleterow(i);
   break;
  end;
end;
0

Tak dokładnie,ponieważ mam wymóg,że stringrid ma tylko wyświetlać tablice,do której wpisywane są dane.

1

a co z tablicą, z niej też usuwasz dane ?
Musisz zrozumieć że jeśli usuniesz ze stringrida wiersz to indeksy wierszy w stringridzie rozjadą się indeksami elementów w tablicy.
Albo będziesz usuwał równocześnie i ze stringrida i tablicy, albo usuwaj tylko z tablicy a następnie od zera wypełnij wszystkie pola strinngrida w oparciu o zmienioną treść tabeli. Pierwszy wariant jest lepszy, ale jeśli tabela nie będzie duża to od biedy możesz zastosować drugie rozwiązanie.

0

No tak nie wpadłem na to,że jeszcze muszę usuwać przecież z tablicy...Dzięki.
A jak mogę tego najlepiej dokonać jeżeli typ zmienny tablicy id to integer.

0

Albo tablica dynamiczna i funkcja setlength, albo tablica o stałym rozmiarze i trzymaj w pomocniczej zmiennej liczbę aktywnych elementów tablicy.
Ww obu przypadkach musisz przesunąć (przepisać) w dół wszystkie elementy powyżej usuniętego elementu

2

@Bulailokiec: nie używaj tablicy – skorzystaj z listy generycznej i usuwaj niepotrzebne wiersze jedną instrukcją.

A jeśli chodzi o wyszukanie numeru wiersza, który zawiera wymagane ID, to możesz skorzystać z funkcjonalności TStrings, dostępnej we właściwości Cols:

var
 LRowIdx: Integer;
begin
 LRowIdx := StringGrid.Cols[{nr kolumny}].IndexOf({identyfikator});

 if LRowIdx >= StringGrid.FixedRows then
  StringGrid.DeleteRow(LRowIdx);
0

Zmieniłem jednak tablicę na stringa aby było trochę łatwiej i mam taki kod:

  for z:=1 to (length(tab)) do
  begin
  if tab[z].id=jaki then
  begin

  StringGrid1.DeleteRow(z);
  tab[z].id:='';

  end ;

  end; 

Lecz niestety dalej co jakiś czas wywala program :(
Nie wiem dlaczego?
Nie wystarczy tab[z].id:=''; ?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0