Liczby zaprzyjaźnione - optymalizacja

0

Witam. Na zajęcia muszę napisać program znajdujący liczby zaprzyjaźnione z wprowadzonego przez użytkownika zakresu. Wyszukiwanie tych liczb z zakresu 1-10000 trwało początkowo ok. 10 minut, udało mi się zminimalizować to do 1,5minuty, aczkolwiek ten sam algorytm w c++ wykonuje to zadanie w pół minuty. Liczę na wskazówki dotyczące optymalizacji tego kodu.

function sumd(n: integer): integer;
 var i,d,z,sd,sumaz,sumai: integer;
 z1,z2,z3: string;
 p1,p2,p3,y: extended;
 begin

   i:=2;
   sumaz:=0;
   sumai:=0;

   while (i*i<n) do
   begin
   if ((n mod i)=0) then
   begin
     z1:=IntToStr(i);
     p1:=StrToFloat(z1);
     z2:=IntToStr(n);
     p2:=StrToFloat(z2);

     y:=p2/p1;


     z3:=FloatToStr(y);
     z:=StrToInt(z3);


     sumaz:=sumaz+z;
     sumai:=sumai+i;
     result:=1+sumai+sumaz;


   end;
   Inc(i);
   end;

  if (i*i=n) then result:=1+i;
  end;

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
var zakres,i,j,suma,x: integer;
begin

  zakres:=StrToInt(Edit2.Text);

  for i := 200 to zakres do
   begin
    suma:=sumd(i);

    for j := i+1 to zakres do
    begin
     x:=sumd(j);

     if ((x=i) and (j=suma) and (i<>j)) then ListBox1.Items.Add(IntToStr(i)+' '+IntToStr(j));

    end;

   end;

end;

end.

2

Nie rozumiem w jakim celu konwertujesz liczby na stringi. Z pewnością taka konwersja wydłuża działanie programu

0

Po co zmieniasz Float na string a później na Integer (i odwrotnie)?

1

zamiast tego ...

     z1:=IntToStr(i);
     p1:=StrToFloat(z1);
     z2:=IntToStr(n);
     p2:=StrToFloat(z2);
     y := p2 / p1;
   
     z3 := FloatToStr(y);
     z := StrToInt(z3);
     

wystarczy jeden wiersz

       z := n div i;

EDT..
przetestowałem oba warianty dla parametru 10000, pierwszy czas wykonania 2 min. 25 sek., drugi 18 sek.

1

Do tego co napisał @grzegorz_so jeszcze użyj:

 ListBox1.Items.BeginUpdate;
//tu kod z petlą for i := 200 to zakres do
 ListBox1.Items.EndUpdate;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1