Problem jest następujący:
napisałem dll w której znajdują się dwie formy.
Na jednej jest edit a na drugiej jest listbox.
Gdy chcę przekazać wartość klikając na listboxie do edita wyskakuje mi błąd:
Acces Violation at adres 011414D2 in module 'nazwa.dll'. Read of adres 00000308.

Czy w bibliotekach nie można przekazywać parametrów bezpośrednio z komponentu do komponentu?
Ja robię to w ten sposób:
(Wpis ten umieszczony jest dla zdarzenia OnClick komponentu ListBox na drugiej formie)

FormMain.Edit.Text:=ListBox.Items.Strings[ListBox.ItemIndex];

W jaki sposób "to pokonać" ??

Dzięki za odpowiedzi

ps. mam delphi6 i XP prof

[cya]