Niezgodność typów danych

Odpowiedz Nowy wątek
2016-11-27 12:28
0

Witam,

Następująco zdefiniowaną funkcję:

function ReadList(var PID: LongInt; res: array of ListEntry ; var adrServerList_CollectionStart: AddressPath): LongInt;

Gdzie :

type
 ListEntry = record
  id: LongInt;
  entry_address: LongInt;
  name_address: LongInt;
  name: string;
  server: string;
 end;

W środku funkcji chciałbym ustawić długość tablicy res poprzez :

var
resSize : LongInt;

 resSize := QMemory_Read4Bytes(pid, Pointer(adrCharList + $C));
 bytesPerElement := resSize * 4;
 SetLength(Tmp, BytesPerElement - 1);
 QMemory_ReadNBytes(pid, Pointer(adrCharListStart), tmp);

 tamStruct := 60;
 SetLength(res, resSize - 1);     /////////////// tutaj wyrzuca błąd niezgodności typów

Mógłby mi ktoś podpowiedzieć, w czym tkwi problem? czemu się kłóci z niezgodnością?

Pozdrawiam

edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2016-11-27 16:52
Abstrahując od głównego problemu: na pewno ma tam być -1? :-P - Patryk27 2016-11-27 12:47
Na pewno :P - Asphyxx 2016-11-27 12:50

Pozostało 580 znaków

2016-11-27 12:44
2
type arrayOfListEntry= array of ListEntry;

function ReadList(var PID: LongInt; res: arrayOfListEntry ; var adrServerList_CollectionStart: AddressPath): LongInt;
mam spóźniony zapłon... - kAzek 2016-11-27 12:49

Pozostało 580 znaków

2016-11-27 13:12
1
function ReadList(var PID: LongInt; res: array of TArrayOfListEntry; var adrServerList_CollectionStart: AddressPath): LongInt;

Tak powinno wyglądać definicja parametrów funkcji

function ReadList(var PID: LongInt; res: TArrayOfListEntry; var adrServerList_CollectionStart: AddressPath): LongInt;
edytowany 1x, ostatnio: grzegorz_so, 2016-11-27 13:13

Pozostało 580 znaków

2016-11-27 13:18
0

Przy tej funkcji problem się rozwiązał - dziękuję.

Powstał natomiast problem przy próbie odczytania danych z tej tablicy...

procedure TfrmMain.cmdReadAccPwClick(Sender: TObject);
var
 PID: LongInt;
 totalItems : LongInt;
 res : TArrayOfListEntry;
 lastEntry : LongInt;
 i : Integer ;
begin
 PID := StrToInt(cmbPIDs.Text);
 if PID = -1 then
 begin
  MessageDlg('Please open a client first!', mtWarning, [mbOk], 0);
  Exit;
 end;

 // LIST
 lastEntry := ReadList(pid, res, adrServerList_CollectionStart);
 lstChars.Clear;

 If lastEntry = -1 Then
  ShowMessage('This client does not contain char list info at this moment');

 For i := 0 To lastEntry do
   lstChars.Items.Add(res.name[i] + ' / ' + res.server[i]); // [Error] FrmMainUnit.pas(147): Record, object or class type required
end;

edit :
zmieniłem na :

lstChars.Items.Add(res[i].name + ' / ' + res[i].server); 

i się kompiluje, natomiast funkcja ciągle nie działa. Będę musiał szukać problemu dalej.
Dziękuję wszystkim za pomoc.

edytowany 1x, ostatnio: Asphyxx, 2016-11-27 13:22

Pozostało 580 znaków

2016-11-27 13:21
2

a nie res[i].name i res[i].server ?


Nie odpowiadam na PW w sprawie pomocy programistycznej.
Pytania zadawaj na forum, bo:
od tego ono jest ;) | celowo nie zawracasz gitary | przeczyta to więcej osób a więc większe szanse że ktoś pomoże.

Pozostało 580 znaków

2016-11-27 13:51
0

Tylko możecie mi powiedzieć, czemu przy wywołaniu tej funkcji wyrzuca błąd? Wcześniej gdy się nie kompilowała, przy tej 1 linii (za komentowałem ją) ale próbowałem wywołać to prawidłowo zwracała ilość listy, teraz natomiast niby wszystko ładnie się kompiluje, ale program się wyrzuca przy próbie wywołania jej.

procedure TfrmMain.cmdReadClick(Sender: TObject);
var
 PID: LongInt;
 totalItems : LongInt;
 res : TArrayOfListEntry;
 lastEntry : LongInt;
 i : Integer ;
begin
 PID := StrToInt(cmbPIDs.Text);
 if PID = -1 then
 begin
  MessageDlg('Please open a client first!', mtWarning, [mbOk], 0);
  Exit;
 end;

 // LIST
 lastEntry := ReadList(pid, res, adrServerList_CollectionStart); // przy próbie wywołania tej funkcji wyrzuca błąd to ta funkcja którą wcześniej pomagaliście mi poprawić
 lstChars.Clear;

 If lastEntry = -1 Then
  ShowMessage('This client does not contain char list info at this moment');

 For i := 0 To lastEntry do
   lstChars.Items.Add(res[i].name + ' / ' + res[i].server); // [Error] FrmMainUnit.pas(147): Record, object or class type required
end;

Treść błędu w załączniku

edytowany 3x, ostatnio: Asphyxx, 2016-11-27 13:53

Pozostało 580 znaków

2016-11-27 13:57
0

Użyj debugeraa w ciemno to chyba powinno być:

For i := 0 To lastEntry -1 do

Nie odpowiadam na PW w sprawie pomocy programistycznej.
Pytania zadawaj na forum, bo:
od tego ono jest ;) | celowo nie zawracasz gitary | przeczyta to więcej osób a więc większe szanse że ktoś pomoże.
edytowany 1x, ostatnio: kAzek, 2016-11-27 13:57

Pozostało 580 znaków

2016-11-27 14:32
1

No to może jednak jak sugerował @Patryk27 tablica nie ma mieć rozmiaru nadanego przez:

SetLength(res, resSize - 1);

tylko:

SetLength(res, resSize);

co zresztą jest oczywiste widząc pętlę.


Nie odpowiadam na PW w sprawie pomocy programistycznej.
Pytania zadawaj na forum, bo:
od tego ono jest ;) | celowo nie zawracasz gitary | przeczyta to więcej osób a więc większe szanse że ktoś pomoże.

Pozostało 580 znaków

2016-11-27 14:39
0

Rzeczywiście. Zmieniłem kod - wygląda następująco. (Tam gdzie były poprawki dałem komentarz obok)

function ReadList(var PID: LongInt; res: TArrayOfCharListEntry; var adrServerList_CollectionStart: AddressPath): LongInt;
var
 i : integer;
 tmpElement : ListEntry;
 adrCOLLECTION_START : LongInt;
 adrCharList : LongInt;
 adrType : LongINt;
 adrCharListStart : LongInt;
 resSize : LongInt;
 bytesPerElement : LongInt;
 lastI : LongInt;
 tamStruct : LongInt;
 tmpAdr : LongInt;
 tmp,resStruct : Array of Byte;
begin
 adrCOLLECTION_START := ReadCurrentAddress(pid, adrServerList_CollectionStart, -1, False);
 adrCharList := QMemory_Read4Bytes(pid, Pointer(adrCOLLECTION_START + 8));

 adrType := QMemory_Read4Bytes(pid, Pointer(adrCharList));
 If adrType = -1 Then
 begin
  Result := -1;
  Exit;
 End;

 if (adrType > 1000) Then
  adrCharList := QMemory_Read4Bytes(pid, Pointer(adrType));

 resSize := QMemory_Read4Bytes(pid, Pointer(adrCharList + $C));
 adrCharListStart := adrCharList + $10;

 If (resSize = 0) Then
 begin
  Result := -1;
  Exit;
 end;

 bytesPerElement := resSize * 4;
 SetLength(Tmp, BytesPerElement);  // było SetLength(Tmp, BytesPerElement - 1); 
 QMemory_ReadNBytes(pid, Pointer(adrCharListStart), tmp);

 tamStruct := 60;
 SetLength(res, resSize);  // było SetLength(res, resSize - 1);

 lastI := resSize - 1;

 For i := 0 To resSize - 1 do  // było For i := 0 To resSize do 
 begin
  tmpElement.Id := i;
  tmpElement.entry_address := BitConverter_ToInt32(tmp, 4 * i);
  SetLength(resStruct, tamStruct - 1);
  QMemory_ReadNBytes(pid, Pointer(tmpElement.entry_address), resStruct);
  tmpAdr := QMemory_Read4Bytes(pid, Pointer(tmpElement.entry_address + $10));
  tmpElement.name_address := tmpAdr;
  tmpElement.name := QMemory_ReadString(pid, Pointer(tmpAdr));
  tmpAdr := QMemory_Read4Bytes(pid, Pointer(tmpElement.entry_address + $14));
  tmpElement.server := QMemory_ReadString(pid, Pointer(tmpAdr));
  res[i] := tmpElement; 
  end; 
  Result := resSize - 1;
end;

Gdy wywołuje poprzez showmessage -

tmpElement.server := QMemory_ReadString(pid, Pointer(tmpAdr));

oraz

tmpElement.name := QMemory_ReadString(pid, Pointer(tmpAdr));

Wszystkie dane pokolei ładnie się wyświetlają. Problem natomiast jest przy próbie wyświetlenia tych danych ...

For i := 0 To lastEntry do
   lstChars.Items.Add(res[i].name + ' / ' + res[i].server);

// wyrzuca przy próbie dodania tych danych z tablicy res

edytowany 1x, ostatnio: Asphyxx, 2016-11-27 14:41

Pozostało 580 znaków

2016-11-27 14:45
0

jaki problem ?

Pozostało 580 znaków

2016-11-27 14:52
0

A tu nie ma być

For i := 0 To lastEntry -1 do

jak pisałem kila postów wcześniej? I w ogóle co za błąd?


Nie odpowiadam na PW w sprawie pomocy programistycznej.
Pytania zadawaj na forum, bo:
od tego ono jest ;) | celowo nie zawracasz gitary | przeczyta to więcej osób a więc większe szanse że ktoś pomoże.
Nie musi tu być -1 , bo zwraca funkcja poprawną ilość elementów. Przy rezulcie w funkcji jest dodatkowo -1 Result := resSize -1; - Asphyxx 2016-11-27 14:54
chyba nie, bo lastEntry:=ressize-1 - grzegorz_so 2016-11-27 14:54

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0